16-06-2024: Πίνακας ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων (ανδρών-γυναικών) που κρίθηκαν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχολικού έτους 2023-2024.

Ο πίνακας


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας