Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε τμήμα την τελευταία εξαετία. Πατώντας στο όνομα κάθε τμήματος ανοίγουν οι πληροφορίες για κάθε τμήμα. Κάνοντας κλικ στο διάγραμμα με την εξέλιξη του αριθμού των εισακτέων μπορείτε να δείτε τους εισακτέους της τελευταίας δεκαετίας.

Οι στήλες περιέχουν:

ΚΑ: O κωδικός αριθμός της Σχολής, ο αριθμός δηλαδή με τον οποίo θα την δηλώσετε

ΕΠ: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται η Σχολή, αν δηλώνεται από παραπάνω από ένα Πεδίο.

Ακολουθούν οι στήλες με τον συνολικό αριθμό των εισακτέων κάθε έτους, δηλαδή της κατηγορίας 90%, της κατηγορίας 10%, των ΕΠΑΛ και των Εσπερινών Λυκείων.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

Ε Π

ΕΜ 2022 2021 2020 2019 2018 2017
0127

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 225 223 223 223 210
0129

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 170 170 170 170 160
0225

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   80 124 124 124 124 110
0227

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   90 124 124 124 124 110
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3   200 350 272 272 236 210
1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2&3&4   80 80 230 230
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 230 230 230 124 110
0326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3&4   70 76 134 134 124 110
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   140 140 105 105 100 100
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   140 140 124 124 119 105
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   170 170 135 135 120 120
1002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2   70 100 135 135 135 135
0614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 122 122 122 101 90
0613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου

ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 122 122 122 101 90
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   90 146 146 146 135 120
0872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 27 47 40 40 17
0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 117 40 70 40 40 40
0851

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 46 26 25 26 25
0877

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 20 30 30 30 35
0871

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 5 5 5 5 5
0668

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1   100 124 124 124 124 110
0342

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1   80 125 125 125 125 118
0231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 101 101 101 101 95
0236

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 122 122 122 122 122 115
0233

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 111 111 111 111 105
0779

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 55 53 53 53 53 50
0234

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 Ε+Γ 117 117 117 117 117 110
0232

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 111 111 111 111 111 105
0370

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 125 122 122 122 122 115
0870

Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 730 310 730 310 250 250
0176

Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4   191 197 197 197 191 180
1609

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   120 160 160 160 146 130
0678

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   360 360 360 360 400
1615

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   220 220 220 220
0282

Βιολογίας  (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3   140 134 134 134 130 123
0277

Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3   105 108 108 108 104 98
0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   115 118 118 118 114 108
0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3   157 157 157 157 152 143
0280

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3   131 131 131 131 127 120
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   210 165 165 165 143 135
0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   134 134 134 134 124 110
0284

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   128 128 128 128 118 105
0131

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 120 138 138 138 138 130
0133

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 117 117 117 117 110
0135

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 130 148 148 148 148 140
0137

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 138 138 138 138 130
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4   75 77 77 77 74 70
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&4   150 219 219 219 212 200
0283

Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2   90 133 133 133 129 115
0285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   100 122 122 122 118 105
0287

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   80 192 192 192 186 175
1422

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 170 170 170
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3   150 215 215 215 203 180
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   120 205 205 205 191 170
0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   220 247 292 292 270 240
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 300 300 300 281 250
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3   130 230 230 230 214 190
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   200 350 305 305 281 250
0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   120 195 195 195 180 160
0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 171 171 171 158 140
0186

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   120 159 159 159 159 150
1423

Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1   100 100 100 100
0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 215 215 215 204 90
0212

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3   180 235 195 195 180 160
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 2&3   120 190 190 190 180 160
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   150 185 185 185 163 145
0275

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   60 100 140 140 129 115
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   230 230 230 230 90 40
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   150 165 165 165 145 145
0124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο 1&4   318 328 328 328 318 300
1425

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3   110 120 120 120
0679

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   200 209 209 209 190 105
0147

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 133 133 133 133 125
1426

Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 3   120 120 120 120 105 105
1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 4   160 230 300 300
0150

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   134 138 148 148 143 135
1549

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 350 320 320
0161

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 156 176 176 170 160
0355

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 159 159 159 159 150
0179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 170 170 170 170 160
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 4   120 270 270 270 250 250
0669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4   350 403 403 403 350 90
1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4   330 350 350 350 170 170
0352

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4   329 329 329 329 286 270
0320

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4   250 390 390 390 339 320
1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4   90 100 100 100
1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4   250 390 390 390
1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   200 300 300 300 158 140
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   180 180 180 180 175 175
1605

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   320 320 320 320
0670

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 332 332 332 288 115
1283

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 200 170 170 170
1656

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   130 230 230 230
0240

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   165 170 178 178 154 145
1607

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   150 335 335 335
1544

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   220 400 400 400
1282

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4   220 290 290 290
1518

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4   150 150 150 150
0154

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   119 130 130 130 125 118
0174

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1   171 176 176 176 170 160
0507

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   50 120 120 120 100 100
0497

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   50 120 120 120 100 100
0477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   50 120 120 120 100 100
0776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   80 120 120 120 100 100
0106

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   217 217 217 217 217 205
0148

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 148 148 148 143 135
1551

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 180 220 220 220 208 185
0153

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 164 164 164 159 150
0294

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 3   68 70 80 80 74 70
1516

Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3   130 150 150 150
0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   80 134 134 134 124 110
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 130 130 130
1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2&3   120 280 180 180
0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   100 100 120 120 111 98
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 2&3   150 250 250 250 225 200
1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   125 125 135 135 124 110
1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3   160 160 160 160 146 130
0200

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2   60 131 131 131 127 120
0328

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   124 124 134 134 124 110
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 150 150 150 152 135
0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 2&3   150 200 150 150 138 130
0288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   70 146 146 146 141 133
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&4   183 183 183 183 169 150
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 139 149 163 163 148 140
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 150 163 163 148 140
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 410 400 373 373 339 320
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 140 140 140 127 120
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 187 187 187 187 170 160
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   207 207 207 207 191 170
1280

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3   90 250 210 210
1613

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   115 115 115 115 105 105
1653

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   150 150 150 150 135 135
0685

Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   80 134 134 134 124 110
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   150 161 161 161 154 145
0136

Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4   170 177 177 177 170 160
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4   250 250 250 250 191 180
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4   238 238 210 210 201 190
0162

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   320 320 288 288 276 160
0680

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   125 125 125 125 113 100
1558

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   100 100 100 100
0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 117 117 117 117 113 100
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 117 103 103 103 100 100
0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 247 113 113 136 174
0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 61 29 29 34 32
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Παν. Μακεδ. 2&4   135 135 135 135 225 200
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα

Παν. Μακεδ. 2&4   135 135 135 135 225 200
0246

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   155 160 170 170 170 160
1276

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3   100 190 190 190 169 150
0387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   180 305 305 305 300
0220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   197 197 197 197 197 175
0223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2   270 253 253 253 253 225
0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   259 259 259 259 259 230
1660

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   260 260 260 260 203 180
0219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   197 197 197 197 197 175
1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   180 152 152 152 152 135
1522

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2   240 240 240 240
0331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2   215 203 203 203 203 180
0221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   309 309 309 309 309 275
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   186 186 186 186 180 160
0146

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   107 107 107 107 101 95
0362

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1   140 167 167 167 159 150
0169

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1   100 123 123 123 117 110
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   78 78 78 78 74 70
0101

Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   200 239 239 239 239 225
0103

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   150 212 212 212 212 200
0780

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ 1   50 103 53 53 53 50
0384

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 1   85 85 85 85 85 80
0302

Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 3   135 135 135 135 135 135
0295

Ιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   165 165 165 165 165 165
0304

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 3   110 110 110 110 110 110
0297

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   155 155 155 155 155 155
0301

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3   130 130 130 130 130 130
0300

Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3   90 90 90 90 90 90
0299

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   160 160 160 160 160 160
0831

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 52 30 28 33 29
0827

Ικάρων (ΣΙ)  Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 45 7 7
0886

Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 Π
0885

Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π
0887

Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 Π
0821

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 65 43 43 42 48
0884

Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π
0826

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 40 16 16 22 10
0183

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 85 85 85 85 85 80
0145

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1   110 191 191 191 191 180
0104

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1   110 159 159 159 159 150
0177

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1   111 111 111 111 111 105
1284

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 1   120 200 170 170
0110

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   212 212 212 212 212 200
0112

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   160 160 170 170 170 160
0114

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   220 307 307 307 307 290
0116

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   150 186 186 186 186 175
0108

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   180 212 212 212 212 200
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   127 127 127 127 127 120
0182

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 60 85 85 85 85 80
0139

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 70 95 95 95 95 90
0163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   90 90 90 90 85 80
0165

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο 1   107 110 143 143 138 130
0167

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1   160 280 230 230 223 210
0671

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1   123 123 123 123 119 105
1652

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   155 155 155 155 140 140
1301

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   120 120 120 120 254 240
0105

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   200 265 265 265 265 250
0107

Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   150 191 191 191 191 180
0187

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1   130 153 153 153 148 140
0159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο 1   159 164 164 164 159 150
1302

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   130 130 130 130
1006

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1   100 100 100 100
0126

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 1   159 164 181 181 175 165
0348

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1   250 235 235 235 228 215
0149

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   197 197 197 197 191 180
0307

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   100 100 90 90 90 85
0308

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3   90 90 90 90 90 85
0841

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 6 3 2 2 2
1606

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   170 170 195 195 170 170
0347

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   204 210 244 244 212 200
0672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4   180 221 221 221 192 170
1654

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   200 240 240 240 210 210
0337

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4   320 310 305 305 265 250
1604

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   250 350 350 350 310 310
1513

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4   190 210 210 210 180 180
1545

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   300 470 400 400 400 400
1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4   200 235 235 235 210 210
1244

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων 4   200 265 265 265 230 230
1245

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3   145 145 145 145 130 130
1515

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3   110 110 110 110 100 100
1274

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   100 110 110 110 95 95
0243

Μαθηματικών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2   200 200 247 247 239 225
0245

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   125 146 176 176 170 160
0249

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   250 273 273 273 265 250
1555

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   100 150 100 100
1432

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2   60 100 110 110
0247

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   247 333 333 333 323 305
0252

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2   150 309 262 262 254 240
0248

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 2   50 164 164 164 159 150
0251

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 2   50 176 176 176 170 160
0681

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   118 118 118 118 107 95
1614

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   115 115 115 115 103 103
1553

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   180 160 160 160 145 145
0314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   184 190 202 202 175 165
0181

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1   150 175 175 175 169 150
0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   117 117 117 117 113 100
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   300 300 361 361 350
0272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   110 141 141 141 141 133
0340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   225 225 225 225 225 200
0215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   214 214 214 214 214 190
0241

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   103 106 106 106 106 100
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 2&4   150 133 133 133 133 125
1541

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   100 200 200 200
0242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2   80 127 127 127 127 120
1624

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   140 220 220 220
0224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2&4   138 138 138 138 138 130
0230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2&4   150 180 180 180 180 170
1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   110 124 124 124
0476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2   133 133 133 133 133 125
0344

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2&4   248 248 248 248 248 220
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   200 200 200 200
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   263 263 263 263 255 105
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   160 160 151 151 146 130
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   200 200 200 200
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 2&4   133 133 133 133 133 125
0391

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   106 106 106 106 102 105
1620

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   60 128 128 128 124 110
0363

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   95 109 109 109 109 103
0228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   60 101 101 101 101 95
0213

Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   159 159 159 159 159 150
0209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   129 133 133 133 133 125
0392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   140 169 169 169 164
0332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   122 122 122 122 122 115
1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   120 140 140 140 130 130
0211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   107 111 111 111 111 105
0210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   220 159 159 159 159 150
1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2   155 155 155 155 150 150
1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   129 129 129 129 125 125
0880

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π 35 32 34 33 40
0879

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 31 30 27 36 29
0878

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 124 115 116 111 64
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π 124 75 75 75 75
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 198 146 151 151 115
0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π 67 49 50 50 50
0290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 2&3   137 137 137 137 133 125
0409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 87 90 90 90 85 80
1664

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   100 160 160 160 150 150
0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 78 78 78 78 74 70
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 150 150 150 150
0406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 68 68 68 68 64 60
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 112 112 112 112 106 100
0393

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   103 106 106 106 102 90
0229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   98 101 101 101 101 95
0811

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 40 23 23 23 23
0816

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 20 11 11 11 11
0157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 244 252 252 252 219 195
0180

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4   234 234 234 234 203 180
0117

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   400 400 435 435 435 410
0119

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   370 370 371 371 371 350
0121

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   506 506 477 477 477 450
0866

Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 1 Π 24 14 14 14 14
0306

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   159 159 159 126 114 108
0682

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   221 221 221 184 167 148
1617

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   128 128 128 255 230 230
1651

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   180 166 166 155 140 140
1618

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   127 127 127 115 103 103
1249

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3   200 200 227 220 200 200
1433

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3   174 164 164 160 145 145
1272

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   209 209 209 200 180 180
0190

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 3   180 204 177 163 148 140
0385

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1 100 127 127 127 127 120
0303

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   100 100 93 93 93 88
0305

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   76 76 83 83 83 78
0836

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 4 2 3 3 3
0144

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο 4   89 92 92 92 80 75
0312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   243 250 250 250 217 205
0315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4   319 329 329 329 286 270
0612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 110 91 91 91 79 70
0152

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο 4   236 244 244 244 212 200
0867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 Π 34 19 20 13 22
0309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4   366 366 366 366 318 300
0350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 4   250 250 250 250 217 205
0311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 4   390 390 390 390 339 320
0317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4   299 299 299 299 260 245
0345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 4   281 281 281 281 244 230
1548

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   160 115 115 115
0097

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 4   329 329 329 329 286 270
0319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4   305 305 305 305 265 250
0321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 4   250 318 318 318 276 260
1602

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   280 280 280 280
0361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4   200 366 366 366 318 300
0400

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 4   120 165 165 165 143 135
0313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   252 260 299 299 260 245
1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 452 300 300 310 310
0322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4   243 250 299 299 260 245
0316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4   291 300 354 354 307 290
1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   250 280 280 280 250 250
1007

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑ 1   150 150 150 150
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   180 200 221 221 212 200
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4   240 240 221 221 212 200
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   152 157 177 177 170 160
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   180 200 232 232 223 210
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   227 232 232 232 223 210
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4   183 188 188 188 180 170
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   340 340 309 309 297 280
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   200 200 177 177 170 160
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   127 127 127 127 122 115
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   276 276 276 276 265 250
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   220 220 188 188 180 170
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   150 154 154 154 148 140
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4   188 188 188 188 180 170
1517

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   140 140 140 140
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 2&3   150 180 230 230 125 125
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 138 160 160
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&3   150 170 98 98 90 80
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν. 4   100 220 220 220
0333

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 2&4   225 225 225 225 208 185
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&4   146 146 146 146 135 120
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   240 240 240 240 225 200
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   250 250 225 225 208 185
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 2&4   250 250 237 237 219 195
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   195 195 195 195 180 160
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4   110 110 123 123 113 100
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&4   214 214 214 214 214 190
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&4   265 265 265 265 248 220
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2&4   300 300 280 280 259 230
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 2&4   243 243 243 243 225 200
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   207 207 207 207 191 170
0373

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   180 180 180 180 159 150
0351

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   252 252 252 252 244 230
0123

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   233 233 233 233 226 213
0411

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1   137 137 137 137 133 125
0125

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο 1   148 153 153 153 148 140
0357

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   143 143 143 143 138 130
0201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   129 133 133 133 133 125
0394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   160 228 228 228 221 105
0208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   111 111 111 111 111 105
0203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   144 148 148 148 148 140
0207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2   180 223 223 223 223 210
0205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   170 189 189 189 189 178
1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2   145 145 145 145 140 140
1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   90 114 114 114 110 110
0354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1&4   170 153 153 153 148 140
1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&4   100 100 100 100
0413

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 1   40 40 40 40 40 60
0416

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 1   40 60 60 60 60 60
0192

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 1   85 85 85 85 85 80
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 2&4   120 120 141 141 122 115
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2&4   200 300 220 220 191 180
1547

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   300 329 300 300
0318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   175 180 268 268 233 220
0676

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 70 83 83 83 79 70
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2   80 160 160 160
0882

Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 100 86 100 100
0883

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες)  Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π
0883

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (υπαξιωματικοί)  Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π
0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 27 27 27 30
0818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν. 2&4 Π 651 585 466 487 485 545
0817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν. 2&4 Π 798 830 528 670 634 597
0876

Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 170 103 103 103 98
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2&4   230 230 230 230
0367

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   107 107 107 107 101 95
1455

Τουρισμού (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 130 130 130 130
0375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 90 91 91 91 79 70
0188

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   90 124 124 124 124 110
0289

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   114 114 114 114 114 108
0291

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   90 90 90 90 90 85
0293

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   162 162 162 162 162 153
0846

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 6 4 2 2 3
0189

Φιλολογίας  (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1   150 201 201 201 201 190
0109

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   310 329 329 329 329 310
0111

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   195 224 244 244 244 230
0113

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   244 244 244 244 244 230
0175

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1   160 191 191 191 191 180
0115

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   200 191 191 191 191 180
0122

Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   240 250 250 250 315 280
0120

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   150 174 194 194 186 175
1010

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   126 150 150 150
0102

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1   170 180 180 180 180 170
0138

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   130 208 208 208 201 190
0253

Φυσικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2   185 185 205 205 199 188
0261

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2   130 176 176 176 170 160
0255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   160 189 189 189 183 173
0259

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   235 235 235 235 228 215
1628

Φυσικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   100 220 200 200
1437

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2   100 110 110 110
0257

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   212 212 212 212 205 193
0683

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   125 125 131 131 119 105
1273

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Παν. Πάτρας 3   170 170 170 170 152 135
1616

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   130 130 135 135 124 110
1438

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 3   130 160 160 160 146 130
1520

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 3   141 141 130 130
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   113 113 113 113 107 95
0263

Χημείας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3   105 105 105 105 101 90
0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3   143 143 143 143 138 123
0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   186 186 186 186 180 160
0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3   221 221 221 221 214 190
1629

Χημείας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 200 200 200
0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3   189 189 189 189 183 163
0235

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   125 129 129 129 129 115
0237

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   103 107 107 107 107 95
1563

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   150 100 100 100
0239

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   152 152 152 152 152 135
0214

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2   133 133 133 133 133 125
0155

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   190 196 196 196 170 160
1456

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 1&4   260 260 260 260 248 220
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&4   280 280 280 280
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   194 201 201 201 186 165
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 2&4   200 200 200 200
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   100 100 230 230
0171

Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1   169 169 169 169 169 150
0170

Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 1   141 146 146 146 146 130
0172

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   180 180 180 180 180 160
1251

Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   105 100 100 100
0151

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   191 191 191 191 191 170
1550

Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   150 150 150 150
0875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά

Στρατ. Σχολές 1 Π 5 4 2 2 2
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&3   130 128 128 128 118 105

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας