Ορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που θα ισχύσουν από το 2022 για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

1o Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Αρχαία
3: Ιστορία
4: Λατινικά

2ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Φυσική
3: Χημεία
4: Μαθηματικά

3ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Φυσική
3: Χημεία
4: Βιολογία

4ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Μαθηματικά
3: Πληροφορική
4: Οικονομία

Ορίζεται ως συντελεστής του Ειδικού μαθήματος για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης το 20%1ο Πεδίο 2ο Πεδίο 3ο Πεδίο 4ο Πεδίο
Όνομα Σχολής Ίδρυμα 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4        
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 24% 24% 24% 28%22% 22% 28% 28%
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΣΤΕ 24% 24% 24% 28%22% 22% 28% 28%
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 30% 30% 20% 20%ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 35% 25% 20% 20%ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 20% 20% 35%ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 20% 20% 35%ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 20% 30%ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 20% 30%ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 20% 30%ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 25% 25% 30%ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 25% 25% 30%ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 25% 25% 30%20% 25% 25% 30%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ30% 20% 20% 30%30% 30% 20% 20%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 30% 20% 30%ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 30% 20% 30%20% 30% 30% 20%
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ22% 25% 20% 33%ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ22% 25% 20% 33%ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 25% 25%ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 25% 25%ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 20% 27% 33%ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ20% 25% 25% 30%ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 25% 25%ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ30% 30% 20% 20%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 20% 30%25% 20% 35% 20%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛ. ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 25% 20% 30%ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ25% 20% 25% 30%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ35% 20% 25% 20%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%30% 30% 20% 20%
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%30% 30% 20% 20%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%30% 30% 20% 20%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ. 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ. Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 40% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20%
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΕΝ25% 25% 25% 25%25% 25% 25% 25%
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΛΕΝ25% 25% 25% 25%25% 25% 25% 25%

Η Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας