Οι συντελεστε΄ς βαρύτητας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας χθες Πέμπτη 18 Νοεμβρίου δεν θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021.

Συγκεκριμένα ο νόμος 4777 αναφέρει:

Ειδικά η παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, η οποία προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, (σ.σ. για τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα και ανά τμήμα) ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο και αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2021.

Το ίδιο αναφέρουν και οι Υπουργικές Αποφάσεις που συνοδεύουν την ανακοίνωση.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας