Δεχθήκαμε ερωτήματα από τους υποψηφίους για τις Αστυνομικές Σχολές, τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα:

Αν ένας υποψήφιος θέλει να δηλώσει μόνο τις Σχολές της Αστυνομίας προσέρχεται στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις της Αστυνομίας.

Αν ένας υποψήφιος θέλει να δηλώσει εκτός από την Αστυνομία και κάποιες από τις άλλες Σχολές των ενστόλων (Στρατιωτικές, Λιμενικό ή Πυροσβεστική) τότε προσέρχεται μόνο στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις μίας εκ των άλλων Σχολών και προσκομίζει στην Αστυνομία τη βεβαίωση ικανότητας που θα πάρει από τις άλλες Σχολές. Για να γίνει αυτό από όλους τους υποψηφίους η Αστυνομία αποφάσισε ότι αν ένας υποψήφιος παρουσιαστεί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και των Στρατιωτικών Σχολών ή Λιμενικού ή Πυροσβεστικής και στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις της Αστυνομίας, τότε αποκλείεται από τις Σχολές της Αστυνομίας.

Αυτό αποφασίστηκε ώστε να μην εξετάζονται δύο φορές οι υποψήφιοι στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Φυσικά και μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος για όλες τις Σχολές Ενστόλων, αλλά θα δώσει τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στις άλλες Σχολές. Η παράγραφος στην προκήρυξη της Αστυνομίας που δημιούργησε ερωτηματικά σε πολλούς υποψηφίους είναι:

"Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καίτοι ενημερώθηκαν ότι εφόσον εξεταστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών δεν υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κάθε περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές."

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας