Οι εξετάσεις που καθιερώθηκαν να λέγονται ελληνική PISA θα διενεργηθούν και φέτος πιλοτικά σε 600 τουλάχιστον σχολεία και σε 6.000 μαθητές Δημοτικού και σε 6000 μαθητές Γυμνασίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά στη ΣΤ Δημοτικού και τη Γ Γυμνασίου. Τα γραπτά θα είναι ανώνυμα, η διάρκεια της εξέτασης είναι 75 λεπτά σε κάθε ενότητα με 30 λεπτά διάλειμμα. Τα θέματα θα είναι κλειστού και ανοικτού τύπου από φέτος.

Η απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας