Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΒΕ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 0,9 11 0,9 12,62
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 1 12,23 1 14,02
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,34
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   0,8 8,34
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,75 0,7 9,33
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,75 0,7 9,33
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,34
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,34
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,9 10,6
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   0,8 9,42
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,34
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,52
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   0,8 9,42
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 0,8 10,08 0,7 11,11
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 0,8 10,08 0,7 11,11
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 0,8 10,09 0,7 11,19
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 0,8 10,09 0,7 11,19
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0,8 9,42
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 9,42
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1,2 12,52
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 0,9 11 0,8 10,9
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,13 1,1 14,66
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,13 1 13,33
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 10,94 1 13,33
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,34
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1   1,2 14,13
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0,8 9,42
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 1 12,23 0,8 10,9
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,86 9,41 0,7 9,45
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 1 12,23 1 13,62
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,8 7,46
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,28 0,7 6,53
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,9 9,39
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,2 12,52
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,34
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0,8 9,42
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1   0,8 9,42
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   0,89 10,48
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0,8 9,42
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   0,8 9,42
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1   0,8 9,42
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1   0,85 10,01
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 0,8 10,22 0,7 11,73
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   0,8 9,42
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   0,8 9,42
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 9,42
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1 11,78
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1,2 14,13
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   0,9 10,6
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   0,8 9,42
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0,8 9,42
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0,8 9,42
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,43
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 0,8 10,06 0,7 11,06
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 0,8 10,06 0,8 12,63
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,43
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1   0,8 9,42
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   0,8 9,42
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,8 9,42
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   1 11,78
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   1,1 12,95
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   0,8 9,42
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   0,8 9,42
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   0,85 10,01
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   0,8 8,34
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0,8 8,34
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   1 11,78
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1   0,9 10,6
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   0,8 9,42
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0,8 9,42
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1   0,8 9,42
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,16 0,8 9,06 0,8 10,61
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,8 9,03 0,8 9,06 0,8 10,61
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1,2 14,13
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1,2 14,13
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   1,2 14,13
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 14,13
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 10,27 0,8 11,22 0,8 11,22
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1   0,8 9,42
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,52
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,34
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,43
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,34
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,34
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,43
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,43
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,34
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   0,9 9,39
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,34
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   0,8 9,42
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0,8 9,42
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1,2 14,13
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   1 11,78
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1   1 11,78
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   0,8 9,42
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,34
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,34
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1   0,8 9,42
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1   0,8 9,42
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1   0,8 9,42
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,39
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,39
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,34
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1 11,78
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   0,8 9,42
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1,1 12,95
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1,2 14,13
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   0,9 10,6
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   0,8 9,42
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0,8 9,42
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   0,85 10,01
0120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1 11,78
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   1 11,78
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   0,8 9,42
0138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   0,8 9,42
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,43
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,34
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,34
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   1 11,78
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1   1 11,78
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   1,2 14,13
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   1 11,78
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   1,2 14,13
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   1 11,78
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 14,13

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας