Οι ΕΒΕ των σχολών του 4ου Πεδίου 2024

Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΒΕ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,31
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,31
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   0,9 9,35
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   0,8 8,31
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4   0,8 8,31
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,39
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,67 0,7 9,16
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,67 0,7 9,16
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,31
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,31
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,31
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,47
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1,1 11,43
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,8 9,1 0,8 11,56 0,8 11,15
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,31
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,31
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   0,8 8,31
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1,2 12,47
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4   1,05 10,91
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,47
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,31
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 13 1,1 14,39
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 13 1 13,08
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 10,84 1 13,08
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   0,85 8,83
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,47
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   0,9 9,35
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   1,1 11,43
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   0,8 8,31
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1,2 12,47
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,31
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   1 10,39
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   0,8 8,31
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   1 10,39
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 10,84 1 12,33
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 ΓΛΩ 0,8 8,67 0,7 8,63
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   0,8 8,31
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,47
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4   0,8 8,31
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,31
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   1,1 11,43
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   0,9 9,35
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,31
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,86 9,32 0,7 9,27
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,47
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,7 7,65
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,8 8,75
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,7 7,65
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,46 0,7 7,65
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,58 0,7 7,65
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   1,2 12,47
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   0,9 9,35
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,31
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,37 1 14,36 1 13,93
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 Ε+Γ 0,8 9,1 0,7 10,05 0,7 9,75
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,47
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,47
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4   0,8 8,31
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,47
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,47
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,47
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,39
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1,2 12,47
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   0,8 8,31
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0,8 8,31
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   1 10,39
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,47
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,47
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4   0,9 9,35
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,47
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΔΠΘ 4   0,8 8,31
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,31
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,31
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 8,31
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 8,31
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,47
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,39
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   1 10,39
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   1,1 11,43
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,47
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   1,2 12,47
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,47
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   1 10,39
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,85 8,83
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,9 9,35
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,39
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 0,9 9,35
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 0,9 9,35
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 1,2 14,63 1,1 17,93 1,1 12,08
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2&4   0,8 8,31
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Μ+Μ 0,9 10,97 0,8 13,04 0,8 8,78
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 1,2 14,63 1,1 17,93 0,7 7,69
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Μ+Μ 0,8 9,75 0,7 11,41 0,7 7,69
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 0,8 9,75 0,8 13,04 0,8 8,78
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1 10,84 1 12,29
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   1 10,39
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   1,1 11,43
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,47
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1,2 12,47
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 0,8 8,67 0,7 8,63
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   1,2 12,47
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,47
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1,2 12,47
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   1 10,39
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   1,2 12,47
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,47
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   1 10,39
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,31
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   1 10,39
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   1,2 12,47
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   1,1 11,43
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   0,8 8,31
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   1 10,39
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,31
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,47
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,31
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,47
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1,2 12,47
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   0,8 8,31
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,47
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,31
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,31
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,39
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,39
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,31
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,31
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,39
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,39
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,39
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,31
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,39
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,31
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 8,31
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,31
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 8,31
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,31
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 12,47
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   1,2 12,47
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4   1,1 11,43
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   1 10,39
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,39
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,47
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,47
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,9 9,35
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,31
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   1,1 11,43
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,31
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,31
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,31
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 12,47
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,31
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,31
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,35
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,35
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,31
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,31
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
0876 Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Δ (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,31
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,83
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,31
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 0,8 8,67 0,8 9,86
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 13 1,1 13,56
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,39
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,31
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,31
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,47
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,31
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,31

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας