Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση για τις αντιστοιχίες των μετεγγραφών, που εκδίδεται κάθε χρόνο.

Δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές. Παραμένει ο διαχωρισμός σε νέα και παλαιά τμήματα, που δεν είναι αντίστοιχα μεταξύ τους ακόμη και αν έχουν το ίδιο όνομα. Έτσι από το τμήμα Μαθηματικών Λαμίας (νέο τμήμα) δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή στο Μαθηματικών Πάτρας (παλαιό τμήμα).

Τα μη αντίστοιχα τμήματα έφτασαν τα 94. Αυτό σημαίνει ότι όσοι περάσουν σε αυτά δεν μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή για κανένα άλλο τμήμα.

Χρειάζεται προσοχή λοιπόν για τις μετεγγραφές.

Η Υπουργική Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας