Προστέθηκε στα τμήματα που απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή το τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για την εισαγωγή στο τμήμα οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν σε ένα από τα μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Υπενθυμίζουμε ότι σε όλα τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει οι υποψήφιοι να γράψουν πάνω από 10 σε κάθε ειδικό μάθημα, εκτός από τα τμήματα Μουσικών Σπουδών που έχουν ειδικό τρόπο εισαγωγής.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας