14-02-22 Ξεκινά τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης για όσους επλήγησαν από πυρκαγιές από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους φοιτητές των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η επιχείρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση (αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021, ότι από τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 ως και τη Δευτέρα 21-02-2022, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μετεγγραφή/μετακίνηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 3 της υπ΄αριθμ.129480/Ζ1/12-10-2021 Υπουργική Απόφαση (Β΄4801), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.166580/Ζ1/20-12-2021 όμοια (Β΄6054).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογήhttps://transfer5.it.minedu.gov.gr ή μέσω ειδικού συνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα μετεγγραφώνhttps://transfer.it.minedu.gov.gr μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf

Οι αντιστοιχίες των Τμημάτων σε μορφή pdf

Τροποποίηση Υ.Α. πυρόπληκτων σε μορφή pdf


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας