-50%
για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας.
ΔΩΡΕΑΝ
εκπαιδευτικό υλικό.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)
των μαθητών της Β’ Λυκείου στα Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου.