Εκδόθηκε, όπως κάθε χρόνο, ο κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αμέσως μετά ακολουθεί η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις ΑΕΝ. Αναμένεται, λοιπόν, τις επόμενες μέρες.

Ο Κανονισμός


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας