Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό θέσεων που αναλογούν σε κάθε κατηγορία υποψηφίων. Η ανακοίνωση καθυστέρησε διότι έπρεπε να δουν στο Υπουργείο Παιδείας πόσοι υποψήφιοι με την κατηγορία του 10% που εξετάστηκαν το 2020 είναι με το παλαιό και πόσοι με το νέο σύστημα. Τον αριθμό των υποψηφίων κάθε συστήματος μπορείτε να δείτε στον πίνακα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ, ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) 6.138
β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 897
ΣΥΝΟΛΟ 7.035

Οι θέσεις σε κάθε τμήμα για όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων.

Οι αριθμοί του πίνακα σημαίνουν:

1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο
4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 10% Νέο Σύστημα 2020
7: Γενικό Λύκειο 10% Παλαιό Σύστημα 2020
8: Γενικό Λύκειο 10% 2019
9: ΕΠΑΛ 6%
10: ΕΠΑΛ 4%

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 225 202 2 12 2 9

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 170 153 2 9 1 7

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 124 106 6 1 1 5 1 4 1 1

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 124 106 6 1 1 5 1 4 1 1

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ 80 64 8 1 1 3 1 2 1 1

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΔΠΘ 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 76 60 8 1 1 3 1 2 1 1

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)

ΑΣΤΕ 122 86 24 1 1 5 1 4 1 1

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΑΣΤΕ 122 86 24 1 1 5 1 4 1 1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 146 116 15 1 1 7 1 5 1 1

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 124 100 12 1 1 5 1 4 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 101 86 5 1 1 4 1 3 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 53 45 3 1 1 1 1 1 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ 117 99 6 1 1 5 1 4 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 197 177 2 10 2 8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 360 288 36 4 4 17 3 13 2 1

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 108 92 5 1 1 5 1 3 1 1

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 134 114 7 1 1 6 1 4 1 1

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 118 100 6 1 1 5 1 4 1 1

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 157 133 8 2 2 8 1 5 1 1

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 131 111 7 1 1 6 1 4 1 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 165 131 17 2 2 8 1 6 1 1

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 134 108 13 1 1 6 1 4 1 1

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 138 124 1 7 1 6

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 117 105 1 6 1 5

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 148 133 1 8 1 6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 138 124 1 7 1 6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 77 61 8 1 1 3 1 2 1 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 219 175 22 2 2 10 2 8 1 1

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 192 163 10 2 2 9 1 7 1 1

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 215 171 22 2 2 10 2 8 1 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 205 163 21 2 2 10 2 7 1 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΑΠΘ 247 197 25 2 2 11 2 9 2 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 195 155 20 2 2 10 1 7 1 1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 171 137 17 2 2 8 1 6 1 1

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 159 143 2 9 1 6

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 100 90 1 5 1 4

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 215 171 22 2 2 10 2 8 1 1

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΔΠΘ 235 187 24 2 2 11 2 9 1 1

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 190 152 19 2 2 9 1 7 1 1

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 185 147 19 2 2 9 1 7 1 1

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 165 131 17 2 2 8 1 6 1 1

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 328 262 33 3 3 16 2 12 2 1

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 209 167 21 2 2 10 2 7 1 1

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 133 107 13 1 1 6 1 4 1 1

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 138 110 14 1 1 6 1 5 1 1

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 156 124 16 2 2 8 1 5 1 1

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 159 127 16 2 2 8 1 5 1 1

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 270 216 27 3 3 12 2 10 2 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 403 323 40 4 4 19 3 14 2 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 390 312 39 4 4 18 3 14 2 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 390 312 39 4 4 18 3 14 2 2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 320 256 32 3 3 15 2 12 2 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 332 266 33 3 3 16 2 12 2 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 335 267 34 3 3 16 2 13 2 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 400 320 40 4 4 19 3 14 2 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 290 232 29 3 3 13 2 11 2 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 176 140 18 2 2 9 1 6 1 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΠΑΙΤΕ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΠΑΙΤΕ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΠΑΙΤΕ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΠΑΙΤΕ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 217 195 2 11 2 9

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 148 118 15 1 1 7 1 5 1 1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 70 56 7 1 1 2 1 2 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 134 108 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 131 105 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 124 100 12 1 1 5 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 146 116 15 1 1 7 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 183 147 18 2 2 9 1 6 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 149 119 15 1 1 7 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 400 320 40 4 4 19 3 14 2 2

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΠΘ 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 187 149 19 2 2 9 1 7 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 207 165 21 2 2 10 2 7 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 115 91 12 1 1 5 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 134 108 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 161 129 16 2 2 8 1 5 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 250 225 3 13 2 10

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 177 141 18 2 2 9 1 6 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ 238 190 24 2 2 11 2 9 1 1

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 320 256 32 3 3 15 2 12 2 1

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 117 93 12 1 1 5 1 4 1 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 103 83 10 1 1 4 1 3 1 1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 135 107 14 1 1 6 1 5 1 1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 135 107 14 1 1 6 1 5 1 1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 160 144 2 9 1 6

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 190 152 19 2 2 9 1 7 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 305 243 31 3 3 15 2 11 2 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 259 220 13 3 3 13 2 9 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 197 167 10 2 2 10 1 7 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 260 208 26 3 3 12 2 9 2 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 197 167 10 2 2 10 1 7 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 152 129 8 2 2 7 1 5 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ 253 215 13 3 3 12 2 9 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 240 192 24 2 2 11 2 9 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 203 173 10 2 2 10 1 7 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 309 263 15 3 3 16 2 11 1 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 186 148 19 2 2 9 1 7 1 1

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 107 85 11 1 1 5 1 3 1 1

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 167 133 17 2 2 8 1 6 1 1

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 123 99 12 1 1 5 1 4 1 1

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 78 62 8 1 1 3 1 2 1 1

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 239 215 2 12 2 10

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 212 191 2 11 2 8

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΘ 103 93 1 5 1 4

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΣΚΤ 85 67 9 1 1 3 1 3 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 165 140 8 2 2 8 1 6 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ 135 114 7 1 1 6 1 5 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 110 93 6 1 1 5 1 3 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 155 131 8 2 2 8 1 5 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 130 110 7 1 1 6 1 4 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90 76 5 1 1 3 1 3 1 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 160 136 8 2 2 8 1 5 1 1

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 85 76 1 4 1 4

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 200 180 2 10 2 8

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 191 172 2 10 1 8

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 212 191 2 11 2 8

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 160 144 2 9 1 6

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 307 276 3 17 2 12

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 186 167 2 10 1 8

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 212 191 2 11 2 8

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 127 114 1 7 1 5

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 159 143 2 9 1 6

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 111 100 1 6 1 4

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 85 76 1 4 1 4

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 95 85 1 5 1 4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 90 72 9 1 1 3 1 3 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 110 99 1 6 1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 280 252 3 15 2 11

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 123 99 12 1 1 5 1 4 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 155 123 16 2 2 8 1 5 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 265 238 3 14 2 11

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 191 172 2 10 1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 153 123 15 2 2 7 1 5 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 235 187 24 2 2 11 2 9 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 197 157 20 2 2 10 1 7 1 1

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 100 85 5 1 1 4 1 3 1 1

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90 76 5 1 1 3 1 3 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 210 168 21 2 2 10 2 7 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 221 177 22 2 2 10 2 8 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 240 192 24 2 2 11 2 9 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 310 248 31 3 3 15 2 11 2 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 210 168 21 2 2 10 2 7 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 470 376 47 5 5 22 3 17 3 2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 235 187 24 2 2 11 2 9 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265 211 27 3 3 12 2 10 2 1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 145 115 15 1 1 7 1 5 1 1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 110 88 11 1 1 5 1 3 1 1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 110 88 11 1 1 5 1 3 1 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 200 180 2 10 2 8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 146 131 1 8 1 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 273 246 3 14 2 11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 150 135 2 8 1 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 100 90 1 5 1 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 333 300 3 17 3 13

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 309 278 3 17 2 12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 164 148 2 9 1 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 176 158 2 10 1 7

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 118 94 12 1 1 5 1 4 1 1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 115 91 12 1 1 5 1 4 1 1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 190 152 19 2 2 9 1 7 1 1

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 175 157 2 10 1 7

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 117 93 12 1 1 5 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 141 120 7 1 1 6 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 225 191 11 2 2 11 2 8 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 214 182 11 2 2 10 2 7 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 106 90 5 1 1 5 1 3 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 200 170 10 2 2 10 1 7 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 127 108 6 1 1 6 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ 138 117 7 1 1 6 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 180 153 9 2 2 9 1 6 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 174 148 9 2 2 8 1 6 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 124 100 12 1 1 5 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 248 211 12 2 2 12 2 9 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 263 211 26 3 3 12 2 9 2 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 200 170 10 2 2 10 1 7 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 106 84 11 1 1 5 1 3 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 109 93 5 1 1 5 1 3 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 101 86 5 1 1 4 1 3 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 159 135 8 2 2 8 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 169 135 17 2 2 8 1 6 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 159 135 8 2 2 8 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 155 123 16 2 2 8 1 5 1 1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 129 103 13 1 1 6 1 4 1 1

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ 137 116 7 1 1 6 1 5 1 1

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 90 81 9 1 1

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 78 62 8 1 1 3 1 2 1 1

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 150 135 15 2 2

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 68 54 7 1 1 2 1 2 1 1

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 112 101 11 1 1

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 106 84 11 1 1 5 1 3 1 1

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 101 86 5 1 1 4 1 3 1 1

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 252 202 25 3 3 11 2 9 2 1

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 234 188 23 2 2 11 2 8 1 1

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 400 360 4 21 3 16

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 370 333 4 19 3 15

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 506 455 5 27 4 20

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 159 127 16 2 2 8 1 5 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 221 177 22 2 2 10 2 8 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 166 132 17 2 2 8 1 6 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 127 101 13 1 1 6 1 4 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 209 167 21 2 2 10 2 7 1 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 204 164 20 2 2 10 1 7 1 1

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 127 114 1 7 1 5

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 100 85 5 1 1 4 1 3 1 1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 76 64 4 1 1 3 1 2 1 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 92 74 9 1 1 3 1 3 1 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 91 73 9 1 1 3 1 3 1 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 244 196 24 2 2 11 2 9 1 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 366 292 37 4 4 17 3 13 2 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΑΠΘ 390 312 39 4 4 18 3 14 2 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 299 239 30 3 3 14 2 11 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 281 225 28 3 3 13 2 10 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 115 91 12 1 1 5 1 4 1 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 305 243 31 3 3 15 2 11 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 318 254 32 3 3 15 2 12 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 366 292 37 4 4 17 3 13 2 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 165 131 17 2 2 8 1 6 1 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 260 208 26 3 3 12 2 9 2 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 452 362 45 5 5 21 3 16 3 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 150 135 2 8 1 6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 200 180 2 10 2 8

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ 240 216 2 12 2 10

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 157 141 2 9 1 6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 200 180 2 10 2 8

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 232 209 2 12 2 9

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 188 169 2 10 1 8

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 340 306 3 17 3 14

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 200 180 2 10 2 8

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 127 114 1 7 1 5

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 276 220 28 3 3 13 2 10 2 1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 154 124 15 2 2 7 1 5 1 1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 188 150 19 2 2 9 1 7 1 1

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 138 110 14 1 1 6 1 5 1 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 320 256 32 3 3 15 2 12 2 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 225 179 23 2 2 11 2 8 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 146 116 15 1 1 7 1 5 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 240 192 24 2 2 11 2 9 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 195 155 20 2 2 10 1 7 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 110 88 11 1 1 5 1 3 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 214 172 21 2 2 10 2 7 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265 211 27 3 3 12 2 10 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 243 195 24 2 2 11 2 9 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 207 165 21 2 2 10 2 7 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 252 202 25 3 3 11 2 9 2 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 233 187 23 2 2 11 2 8 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 137 109 14 1 1 6 1 5 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ 153 138 2 8 1 6

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 143 115 14 1 1 6 1 5 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 228 182 23 2 2 11 2 8 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 148 126 7 1 1 7 1 5 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ 223 190 11 2 2 10 2 8 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 189 161 9 2 2 9 1 7 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 145 115 15 1 1 7 1 5 1 1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 114 92 11 1 1 5 1 3 1 1

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 153 123 15 2 2 7 1 5 1 1

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 10 9 1 1 0 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10 9 1 1 0 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 9 1 1 0 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 10 9 1 1 0 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 40 36 1 1 1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 36 1 1 1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 60 54 1 3 1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 18 1 1 0 1

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑ 85 76 1 4 1 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 83 67 8 1 1 3 1 2 1 1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 107 85 11 1 1 5 1 3 1 1

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 91 73 9 1 1 3 1 3 1 1

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 124 112 1 6 1 5

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 114 97 6 1 1 5 1 3 1 1

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 90 76 5 1 1 3 1 3 1 1

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 162 138 8 2 2 8 1 5 1 1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 329 296 3 17 3 13

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 224 202 2 11 2 9

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 244 220 2 12 2 10

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 201 181 2 10 2 8

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 191 172 2 10 1 8

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 191 172 2 10 1 8

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 150 135 2 8 1 6

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250 225 3 13 2 10

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 180 162 2 10 1 7

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 174 157 2 9 1 7

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 208 187 2 11 2 8

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 185 157 9 2 2 9 1 7 1 1

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 176 149 9 2 2 9 1 6 1 1

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 189 161 9 2 2 9 1 7 1 1

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 235 199 12 2 2 11 2 9 1 1

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 220 187 11 2 2 10 2 8 1 1

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 110 93 6 1 1 5 1 3 1 1

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 212 180 11 2 2 10 2 7 1 1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 141 113 14 1 1 6 1 5 1 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 113 91 11 1 1 5 1 3 1 1

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ 105 94 1 6 1 4

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 143 129 1 7 1 6

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 186 167 2 10 1 8

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 221 199 2 11 2 9

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 200 180 2 10 2 8

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 189 170 2 10 1 8

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ 129 116 1 7 1 5

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 107 96 1 6 1 4

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 100 90 1 5 1 4

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 152 137 2 8 1 6

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 196 156 20 2 2 10 1 7 1 1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 260 208 26 3 3 12 2 9 2 1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 201 161 20 2 2 10 1 7 1 1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 169 152 2 9 1 7

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ 146 131 1 8 1 6

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 180 162 2 10 1 7

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100 90 1 5 1 4

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 191 172 2 10 1 8

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 150 135 2 8 1 6

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1
ΗΜ. ΗΜ. ΕΣΠ. ΕΣΠ. 10% 2020 10% 2020 2019 2020 2019

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας