του Στράτου Στρατηγάκη

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους βαθμούς των υποψηφίων και τα στατιστικά των βαθμολογιών. Δεν ανακοίνωσε, μέχρι τώρα, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής των τμημάτων. Για να ανακοινωθούν οι ΕΒΕ όλων των τμημάτων χρειάζονται και οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Υπολογίσαμε τους μέσους όρους όλων των μαθημάτων κάθε Πεδίου και από αυτούς τους μέσους όρους υπολογίσαμε το μέσο όρο κάθε Πεδίου. Αυτός ο μέσος όρος που βλέπουμε στον πίνακα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, που έχουν ορίσει τα τμήματα, που έχει εύρος από 0,8 έως 1,2, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι στον πίνακα βλέπουμε ότι ο ελάχιστος μέσος όρος που πρέπει να έχει ο υποψήφιος στα 4 μαθήματα, χωρίς συντελεστές βαρύτητας, για να μπορεί να δηλώσει έστω και λίγες σχολές είναι το 8,3. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο μικρότερο του 8,3 δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν καμία σχολή στο Μηχανογραφικό τους. Όσοι είναι σ’ αυτό το όριο θα μπορούν να δηλώσουν μόνο τις σχολές που είναι κοινές με το 4ο Πεδίο, που έχει το χαμηλότερο μέσο όρο και, συνεπώς, τη χαμηλότερη ΕΒΕ.

Όσοι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο πάνω από 14,54 δεν επηρεάζονται καθόλου από την ΕΒΕ και δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να διαβάζουν το κείμενο. Όσοι υποψήφιοι βρίσκονται μεταξύ του 8,3 και του 14,54 θα μπορούν να δηλώσουν κάποιες σχολές, αλλά όχι όλες. Βέβαια Σχολές όπως οι Ιατρικές που απαιτούν ΕΒΕ 14,54 για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σ’ αυτές πρέπει να έχει πολύ περισσότερα μόρια.

Η ΕΒΕ απλά μας δίνει το δικαίωμα να δηλώσουμε ένα τμήμα ή όχι. Δεν εξασφαλίζει την εισαγωγή μας σ’ αυτήν. Την εισαγωγή μας την εξασφαλίζουν τα μόρια που συγκεντρώνουμε, στα οποία έχουμε και τους συντελεστές βαρύτητας. Δηλαδή μεταξύ όσων έχουν δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο, άρα ξεπερνούν την ΕΒΕ, θα εισαχθούν αυτοί που έχουν τα περισσότερα μόρια, μέχρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις της σχολής. Αν όσοι έχουν δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό τους είναι λιγότεροι από τις θέσεις, τότε θα εισαχθούν όλοι και θα μείνουν και κενές θέσεις. Αυτό αναμένουμε να συμβεί σε κάποιες σχολές της περιφέρειας.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 2021 στα Πεδία


Μ.Ο. επιδόσεων

ΕΒΕ με συντελεστή 0,80

ΕΒΕ με συντελεστή 1,20

1ο Πεδίο

11,12

8,9

13,34

2ο Πεδίο

11,96

9,57

14,35

3ο Πεδίο

12,12

9,70

14,54

4ο Πεδίο

10.37

8,3

12.44

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας