Στον Πίνακα μπορείτε να δείτε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις περσινές βαθμολογίες, γιατί δεν έχουμε ακόμη τις φετινές βαθμολογίες, ώστε να υπολογίσουμε την πραγματική ΕΒΕ κάθε τμήματος. Προσοχή, λοιπόν: Δεν είναι αυτή η φετινή ΕΒΕ.

Να θυμίσουμε ότι η ΕΒΕ είναι ο μικρότερος μέσος όρος στα 4 μαθήματα που πρέπει να γράψει ο υποψήφιος για να έχει το δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του.

Αν το τμήμα απαιτεί την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή αθλήματα για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει και στα ειδικά μαθήματα ο υποψήφιος να ξεπεράσει την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος. Τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα δεν υπάρχουν στον πίνακα γιατί ο υπολογισμός της ΕΒΕ του τμήματος απαιτεί το μέσο όρο των βαθμών στο ειδικό μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο, στοιχείο που δεν έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ Ε.Π ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΒΕ ΒΑΣΗ 2020
0225

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 13025
0227

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   1,05 12,01 11725
0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3   0,8 9,15 3825
1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 3&4   0,8 7,85 8050
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,15 4850
0326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3&4   1,2 11,77 11100
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 7,85 11700
0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 9,81 12925
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 7,85 10475
1002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2   0,9 10,3 7975
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   1,04 11,9 10100
0872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 7,85 17425
0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 7,85 17625
0851

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,87 16400
0668

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,9 9,99 10225
0342

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1   0,8 8,88 7425
0870

Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 7,85 13625
0176

Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 11,77 12950
1609

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   0,9 9,99 8850
0678

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 11,56 13150
1615

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 13,87 13200
0282

Βιολογίας  (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3   1 11,44 15900
0277

Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3   1,2 13,73 16750
0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   1,2 13,73 16500
0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3   1,2 13,73 16100
0280

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,15 15175
0336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   1,2 11,77 13175
0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   1,01 11,55 15125
0284

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,15 15350
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4   0,9 8,83 9375
0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 7,85 3950
0283

Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2   0,95 10,87 9475
0285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   0,82 9,38 9025
0287

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   0,85 9,72 5950
1422

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,15 7650
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,15 5250
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   0,8 9,15 7075
0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   1,1 12,58 13125
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,9 10,3 9275
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,15 6500
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 9,15 5375
0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,3 6550
0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 10,3 10275
0186

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   0,8 8,88 7700
1423

Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 8,88 11700
0212

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3   0,8 9,15 2050
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 2&3   0,8 9,15 625
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   0,8 9,15 2550
0275

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   1 11,44 8775
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 7,85 4100
1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 7,85 3975
0124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο 1&4   1,2 11,77 14375
1425

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,25 7975
0679

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   0,9 10,4 9825
1426

Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 3   0,85 9,83 11275
1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 4   0,95 9,32 9325
0150

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   1,2 11,77 14100
1549

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 7,85 5150
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 4   0,8 7,85 5600
0669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 11,77 12125
1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 7,85 8100
0352

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4   1 9,81 11150
0320

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4   0,8 7,85 5600
1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4   1,2 11,77 14275
1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 7,85 6225
1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,9 8,83 7650
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 7,85 5575
1605

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 10,79 10750
1656

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 7,85 4600
0240

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   1,2 11,77 17900
1607

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 7,85 4750
1544

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 7,85 4425
1282

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4   1,02 10,01 9475
1518

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 7,85 7675
0154

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 7,85 15350
0174

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1   1,2 13,32 15900
0507

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 9,15 5650
0497

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 9,15 6550
0477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 9,72 7400
0776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 9,72 5725
0106

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   0,8 8,88 8300
0294

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 3   1,2 13,87 15700
1516

Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3   0,8 9,25 10775
0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,44 10225
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,15 4750
1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2&3   0,82 9,38 8100
0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 12,58 12675
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,15 6700
1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1 11,44 11675
1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 9,15 9125
0200

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2   0,8 9,15 4175
0328

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 13,73 14350
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,15 8375
0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,15 7050
0288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   0,8 9,15 6150
0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&4   1,2 11,77 15075
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3   1 11,44 12125
1280

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,15 1700
1613

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1,2 13,87 13375
1653

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,25 9175
0685

Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1 11,44 9975
0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 7,85 14275
0136

Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,8 7,85 12325
1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,15 11,28 14475
0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4   1 9,81 9925
0162

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 7,85 9250
0680

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 13,87 13775
1558

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,25 11975
0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 15200
0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 16725
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα

Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 11,77 15850
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 11,77 16125
0246

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 15325
1276

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,15 1025
0387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   1 11,44 10700
0220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   1 11,44 15650
0223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2   1,2 13,73 14500
0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 17975
1660

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   0,8 9,15 7425
0219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   1,2 13,73 17450
1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 13,73 13825
1522

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2   0,85 9,72 9550
0331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2   1,2 13,73 14625
0221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   1,2 13,73 16350
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 7,85 6375
0146

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   0,9 9,99 11125
0362

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1   0,8 8,88 7900
0169

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1   0,89 9,88 8250
0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 7,85 13000
0101

Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   0,8 8,88 7400
0103

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   0,8 8,88 7375
0780

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ 1   0,8 8,88 7225
0384

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 1   0,85 9,44 11900
0302

Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 3   1,2 13,87 17400
0295

Ιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   1,2 13,87 18250
0304

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 3   1,2 13,87 17525
0297

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   1,2 13,87 18075
0301

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,25 17625
0300

Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 13,87 17600
0299

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   1,2 13,87 17825
0831

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,87 17650
0827

Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 17500
0821

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 16875
0826

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 18250
0145

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1   0,9 9,99 7475
0104

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1   0,9 9,99 8625
0177

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 8,88 11275
1284

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 1   0,8 8,88 7800
0110

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   1 11,1 15150
0112

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   1,2 13,32 14450
0114

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   0,9 9,99 9525
0116

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   1 11,1 8750
0108

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   0,8 8,88 7725
0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,05 10,3 11775
0163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   1 9,81 12750
0165

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο 1   0,8 8,88 13800
0167

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1   0,8 8,88 7750
0671

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1   0,8 8,88 16500
1652

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   1,1 12,21 14200
1301

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   1,1 12,21 15375
0105

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   0,8 8,88 7750
0107

Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   0,8 8,88 6950
0187

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1   1 11,1 11150
0159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο 1   0,8 8,88 13575
1302

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   0,8 8,88 11575
1006

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1   1 11,1 15025
0126

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 1   0,9 9,99 15625
0348

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1   0,8 8,88 9125
0149

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   0,8 8,88 12375
0307

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   1,2 13,87 16875
0308

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 13,87 16425
0841

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,87 17250
1606

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 10,79 11275
0347

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   1,2 11,77 16325
0672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 11,77 12350
1654

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 7,85 6975
0337

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4   1,2 11,77 14725
1604

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 7,85 5800
1513

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 7,85 7875
1545

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 7,85 4975
1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 7,85 8300
1244

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 7,85 5075
1245

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,25 10750
1515

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 10,4 10050
1274

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   1,15 13,29 11575
0243

Μαθηματικών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2   1,2 13,73 14275
0245

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   1,2 13,73 13450
0249

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   0,8 9,15 10025
1555

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,15 5675
1432

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,15 7200
0247

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   0,9 10,3 10675
0252

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2   0,8 9,15 3125
0248

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 2   0,9 10,3 6250
0251

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 2   0,9 10,3 8975
0681

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 11,56 12425
1614

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 11,56 11050
1553

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 9,25 9275
0314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   1,2 11,77 15000
0181

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1   0,8 8,88 7150
0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,8 9,15 13000
0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 9,81 9900
0272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   0,85 9,72 9300
0340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   0,8 9,15 12425
0215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   1,2 13,73 13575
0241

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   0,8 9,15 13775
0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 7,85 4925
1541

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   0,8 9,15 1350
0242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2   0,8 9,15 2650
1624

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 10,79 10075
0224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2&4   1,1 10,79 11050
0230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 11,77 11350
1287

Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2   0,82 9,38 3475
1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,15 7400
0476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2   0,8 9,15 6750
0214

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2   1 11,44 7325
0344

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2   0,8 9,15 3150
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,2 11,77 13325
0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 11,77 13975
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 9,81 11325
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 7,85 5450
0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 2&4   1 9,81 6975
0391

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,8 9,15 8775
1620

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,15 4850
0363

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   0,88 10,07 9750
0228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,15 7600
0213

Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   1,2 13,73 16500
0209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 17775
0392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   1,11 12,7 12500
0332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   1,2 13,73 16025
1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   0,8 9,15 8750
0211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   1,2 13,73 16950
0210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 13,73 14500
1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2   0,9 10,3 10575
1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,15 8800
0880

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 9,81 17025
0879

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,44 16400
0878

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,44 15375
0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 9,81 14600
0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1 11,44 13325
0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 9,81 15825
0290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 2&3   1,2 13,73 15750
0409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 * 0 14790
1664

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 7,85 4200
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 * 0 11240
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 * 0 12470
0393

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,9 10,3 12200
0229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 17325
0811

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 16175
0816

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 Π 1,2 13,73 16700
0180

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4   1 9,81 8000
0117

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   1,2 13,32 18050
0119

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   1,2 13,32 17825
0121

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   1,2 13,32 17250
0306

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   1,2 13,87 14175
0682

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 11,56 11425
1617

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 11,56 8275
1651

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   0,8 9,25 8500
1618

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   1 11,56 11475
1249

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3   0,8 9,25 8900
1433

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 9,25 8825
1272

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   0,9 10,4 10050
0190

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 3   0,86 9,94 8600
0303

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   1,2 13,87 17275
0305

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   1 11,56 17175
0836

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,87 18075
0144

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο 4   1,1 10,79 11100
0312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   1,2 11,77 15800
0315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4   1,2 11,77 14275
0152

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο 4   1,2 11,77 12700
0867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 11,77 18350
0309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4   1,2 11,77 13675
0350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 4   1 9,81 12625
0317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4   1,2 11,77 14425
0311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 4   1,2 11,77 13450
0345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 7,85 11925
1548

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 7,85 7875
0097

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 4   1 9,81 10600
0319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4   1,2 11,77 12200
0321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 4   1,08 10,59 10150
1602

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 7,85 8950
0361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4   1 9,81 9175
0400

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 7,85 6025
0313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ 4   1,2 11,77 16400
1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 7,85 4875
0322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4   1,2 11,77 14100
0316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4   1,2 11,77 14900
1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 7,85 7700
1007

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   0,8 8,88 13175
0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 11,77 16000
0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 7,85 11800
0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 7,85 14300
0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 7,85 15275
0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 7,85 13725
0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 9,81 12850
0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 7,85 10900
0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 7,85 12075
0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 9,81 15725
0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   0,8 7,85 11375
0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 9,81 10200
0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 7,85 12100
0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 9,81 10600
1517

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 7,85 7925
1453

Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 9,15 900
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,15 5250
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,15 4300
1543

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 7,85 3950
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν. 4   0,8 7,85 4350
0333

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 2&4   1,2 11,77 16550
0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&4   1,2 11,77 16800
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 10,79 9725
1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 7,85 7825
0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 2&4   1 9,81 10350
0339

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   1,2 11,77 16150
0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4   1,2 11,77 15575
0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,9 8,83 10450
0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&4   1,2 11,77 16925
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,8 7,85 6950
0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 7,85 11875
0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 9,15 10650
0373

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1   0,8 8,88 11850
0351

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   0,8 8,88 10375
0123

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   1,2 13,32 16475
0411

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1   1,05 11,66 13000
0125

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο 1   1 11,1 15025
0357

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   0,8 8,88 15800
0201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 16400
0394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2   0,93 10,64 9975
0208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2   1 11,44 13175
0203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   0,8 9,15 14850
0207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2   1,1 12,58 12150
0205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   1,2 13,73 13650
1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2   0,8 9,15 8575
1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,15 7600
0354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 7,85 7100
1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 7,85 9475
0419

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 2 Π 0,8 9,15 4750
0420

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 Π 0,8 9,15 5000
0417

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων 1   0,8 8,88 6925
0418

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 1   0,8 8,88 6875
0413

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 1   0,8 8,88 6650
0415

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων 1   0,8 8,88 6400
0416

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 1   0,8 8,88 6175
0414

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1   0,8 8,88 6725
0192

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 1   0,9 9,99 12275
0329

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 2&4   1,2 11,77 13425
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 7,85 3925
1547

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 7,85 3950
0318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   1,2 11,77 12100
0866

Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,32 18325
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,15 4700
0877

Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 7,85 17975
0871

Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 7,85 16025
0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 8,83 15700
0883

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (για λιμενοφύλακες) Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 8,83 10250
0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 8,83 17425
0818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 7,85 7550
0817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 7,85 10025
0876

Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 7,85 16850
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,34 7000
0367

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 7,85 8600
0188

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   1 11,1 10425
0289

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3   1,2 13,87 17025
0291

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3   1,2 13,87 16975
0293

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3   1,2 13,87 16725
0846

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 Π 1,2 13,87 17450
0189

Φιλολογίας  (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1   0,9 9,99 8900
0109

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   1 11,1 14550
0111

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   1,2 13,32 13525
0113

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   0,85 9,44 9825
0175

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1   1 11,1 11525
0115

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   0,8 8,88 8525
0122

Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   0,8 8,88 8650
0120

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   1,2 13,32 12800
1010

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1   1,1 12,21 12975
0102

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1   0,8 8,88 9925
0138

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   0,8 8,88 8400
0253

Φυσικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2   1,2 13,73 15400
0261

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2   1,2 13,73 11075
0255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   1,2 13,73 14275
0259

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2   0,8 9,15 11500
1628

Φυσικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   0,8 9,15 5800
1437

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2   0,8 9,15 8200
0257

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   1 11,44 12650
0683

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 13,87 15025
1273

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Παν. Πάτρας 3   1,15 13,29 12500
1616

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   0,8 9,25 14550
1438

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 3   1,2 13,87 12875
1520

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 3   1 11,56 11850
0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 9,81 11350
0263

Χημείας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3   1,2 13,73 16400
0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3   1,2 13,73 14625
0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3   0,8 9,15 15625
0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 9,15 14775
1629

Χημείας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   1,2 13,73 13800
0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3   0,8 9,15 15225
0235

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2   1,2 13,73 17000
0237

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2   1,2 13,73 16450
1563

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   1,2 13,73 14625
0239

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2   1,2 13,73 15700
0155

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4   1,2 11,77 14325
1456

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 7,85 7325
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 7,85 7475
0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4   1,2 11,77 15025
1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 7,85 6075
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 7,85 9400
0171

Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1   0,96 10,66 17875
0170

Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 1   1 11,1 17550
0172

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1   1,2 13,32 17725
1251

Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1   0,8 8,88 17350
0151

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1   1,1 12,21 17075
1550

Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   1 11,1 16675
0875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν.σειρά

Στρατ. Σχολές 1 Π 1,2 13,32 18400
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 9,15 6400

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας