του Στράτου Στρατηγάκη

Κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας για τις βάσεις με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Μηχανογραφικών. Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές να μην κοιτάζουν οι υποψήφιοι ούτε τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων, ούτε τις περσινές βάσεις όταν συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό τους. Για να μη παρασυρθεί, όμως, κανείς κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας με τη λήξη της προθεσμίας για τα Μηχανογραφικά.
Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων είναι φέτος δυσκολότερη από κάθε άλλη φορά. Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με πέρυσι, αλλά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από πέρυσι. Στον πίνακα βλέπουμε τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε όλα τα Πεδία. Ο πρώτος αριθμός στη στήλη υποψηφίων του 2020 δείχνει τον αριθμό των υποψηφίων με το νέο σύστημα και ο δεύτερος με το παλαιό. Στο 1ο  Πεδίο έχουμε 1.000 λιγότερους υποψηφίους, στο 2ο Πεδίο έχουμε περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους, στο 3ο περίπου 500 λιγότερους και στο 4ο 250 λιγότερους.

Αριθμός Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Υποψήφιοι 2020

Υποψήφιοι 2021

1ο Πεδίο 21.597+2243=23.840 22.556
2ο Πεδίο 15.187+1429=16.616 14.670
3ο Πεδίο 10.989+2233=13.222 12.777
4ο Πεδίο 23.386+1225=24.611 24376
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Η καθιέρωση της ΕΒΕ φέρνει μεγάλες αναταράξεις για τις σχολές από τα 14.000 μόρια και κάτω, που είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Ένα τμήμα που είχε χαμηλή βάση το Γεωλογίας Πάτρας με βάση πέρυσι 5950 μόρια, φέτος όρισε συντελεστή ΕΒΕ 0,85, που έδωσε ΕΒΕ 10,18. Επειδή η ΕΒΕ υπολογίζεται χωρίς συντελεστές βαρύτητας, αντίθετα με τα μόρια, η βάση του τμήματος αναμένεται να μην πέσει κάτω από τα 9800 μόρια. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται πιο χαμηλά θα δηλώσουν άλλα τμήματα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επιλογής των τμημάτων και καθιστώντας κάθε πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη.

Τα τμήματα που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές καθιστούν πολύ δύσκολη την εκτίμηση της βάσης, διότι η ΕΒΕ των σχεδίων ανάγκασε την πλειοψηφία των υποψηφίων να μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των Ιωαννίνων και των Χανίων, που σημαίνει ότι είναι άγνωστο που θα κυμανθεί η βάση τους.

Η μελέτη που κάναμε στηρίζεται στους δύο από τους τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις: Τις προσφερόμενες θέσεις στα ΑΕΙ και τις επιδόσεις των υποψηφίων. Ο τρίτος παράγων ο τρόπος που δήλωσαν οι υποψήφιοι τις σχολές μας είναι πάντα άγνωστος και είναι υπεύθυνος για τις εκπλήξεις που δημιουργούν οι βάσεις και ειδικά φέτος αναμένουμε να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης των τμημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν απρόβλεπτες και μη μετρήσιμες καταστάσεις.

Όνομα Τμήματος

Ίδρυμα Εκτ 2021 Βάση 2020  21-20

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 18500 18385 115

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 19200 19075 125

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

ΕΜΠ 14000 13025 975

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 12200 11725 475

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 9300 3825 5475

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 8250 8050 200

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9300 4850 4450

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 12000 11100 900

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11025 11700 -675

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 12400 12925 -525

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 9775 10475 -700

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 10400 7975 2425

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ 9125 9385 -260

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου

ΑΣΤΕ 9350 9000 350

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 12100 10100 2000

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

Αστ. Σχολές 17800 17625 175

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 

Στρατ. Σχολές 17000 16400 600

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 9600 10225 -625

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 8550 7425 1125

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 19400 19165 235

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 14800 15100 -300

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 18300 17885 415

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 15000 14505 495

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 16250 12335 3915

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 16500 16365 135

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 15000 12760 2240

Αστυφυλάκων

Αστ. Σχολές 14600 13625 975

Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 12400 12950 -550

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9600 8850 750

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 14550 13150 1400

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 14600 13200 1400

Βιολογίας  (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 17200 15900 1300

Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 17700 16750 950

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17500 16500 1000

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 17300 16100 1200

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 16750 15175 1575

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 13400 13175 225

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 16700 15125 1575

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 16850 15350 1500

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 10350 7100 3250

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 11200 5380 5820

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 10500 6775 3725

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 10500 7375 3125

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο 9475 9375 100

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 7900 3950 3950

Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 11000 9475 1525

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 9400 9025 375

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 9800 5950 3850

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 9300 7650 1650

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 9300 5250 4050

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 9300 7075 2225

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 14550 13125 1425

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 10700 9275 1425

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 9300 6500 2800

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 9300 5375 3925

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 10500 6550 3950

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 11800 10275 1525

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 8550 7700 850

Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 11025 11700 -675

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 14000 8335 5665

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 9300 2050 7250

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 9300 625 8675

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9300 2550 6750

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 11500 8775 2725

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 7900 4100 3800

Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 7900 3975 3925

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο 13700 14375 -675

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 9400 7975 1425

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 11200 9825 1375

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 15050 15415 -365

Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 12500 11275 1225

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 9450 9325 125

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ 14375 14100 275

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 5150 2750

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 17670 17635 35

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 18180 18145 35

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο 17720 17695 25

Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 11250 11135 115

Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 9900 9250 650

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 7900 5600 2300

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 12200 12125 75

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 8300 8100 200

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 11200 11150 50

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου 7900 5600 2300

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 14550 14275 275

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 7900 6225 1675

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 8900 7650 1250

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 7900 5575 2325

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11000 10750 250

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7900 4600 3300

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 18350 17900 450

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 7900 4750 3150

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 4425 3475

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 10200 9475 725

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 7900 7675 225

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 14975 15350 -375

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 15550 15900 -350

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 9200 5650 3550

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 9200 6550 2650

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 9800 7400 2400

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 9200 5725 3475

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 8550 8300 250

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 16310 16470 -160

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 11409 8225 3184

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Πάντειο 15150 15490 -340

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 17100 15700 1400

Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 12050 10775 1275

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 11750 10225 1525

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 9300 4750 4550

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 9600 8100 1500

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 14050 12675 1375

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 9300 6700 2600

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 12900 11675 1225

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 10500 9125 1375

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 9200 4175 5025

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 15950 14350 1600

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 9700 8375 1325

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 9300 7050 2250

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 9200 6150 3050

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 15425 15075 350

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 17420 17450 -30

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17065 17116 -51

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 13300 13941 -641

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ 14000 14609 -609

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 15320 15666 -346

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 13550 12125 1425

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 9300 1700 7600

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 14800 13375 1425

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 10550 9175 1375

Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 11700 9975 1725

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 13625 14275 -650

Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 11750 12325 -575

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 13800 14475 -675

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 9800 9925 -125

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 9000 9250 -250

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 15275 13775 1500

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 13250 11975 1275

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 12500 9910 2590

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 10700 6850 3850

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα 

Στρατ. Σχολές 14500 15200 -700

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα 

Στρατ. Σχολές 16450 16725 -275

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα

Παν. Μακεδ. 16310 15850 460

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Παν. Μακεδ. 16625 16125 500

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΜΠ 15800 15325 475

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 9300 1025 8275

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 11600 10700 900

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 16275 15650 625

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 14830 14500 330

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

ΕΜΠ 18425 17975 450

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 9200 7425 1775

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 18140 17450 690

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 14000 13825 175

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 9800 9550 250

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 14950 14625 325

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 17100 16350 750

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7900 6375 1525

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 10450 11125 -675

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 8550 7900 650

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 9500 8250 1250

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 12450 13000 -550

Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 8550 7400 1150

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 8550 7375 1175

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ 8550 7225 1325

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 11300 11900 -600

Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 18125 17400 725

Ιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 18710 18250 460

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 18200 17525 675

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 18600 18075 525

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 18300 17625 675

Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 18280 17600 680

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 18425 17825 600

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 

Στρατ. Σχολές 18325 17650 675

Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας 

Στρατ. Σχολές 17400 17500 -100

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι 

Στρατ. Σχολές 16700 16875 -175

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) 

Στρατ. Σχολές 18400 18250 150

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 10750 8945 1805

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 9600 7475 2125

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 9600 8625 975

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 10600 11275 -675

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 8550 7800 750

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 14650 15150 -500

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 13800 14450 -650

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 9600 9525 75

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 10800 8750 2050

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 8550 7725 825

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 11100 11775 -675

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 10300 4400 5900

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 10600 6340 4260

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 12200 12750 -550

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο 13350 13800 -450

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 8550 7750 800

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 16340 16500 -160

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 13550 14200 -650

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 15000 15375 -375

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 8550 7750 800

Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 8550 6950 1600

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 10800 11150 -350

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο 13100 13575 -475

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 10900 11575 -675

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 14525 15025 -500

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 15300 15625 -325

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 8900 9125 -225

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 11800 12375 -575

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17850 16875 975

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 17500 16425 1075

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 

Στρατ. Σχολές 18000 17250 750

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11350 11275 75

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 16850 16325 525

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 12500 12350 150

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7900 6975 925

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 15050 14725 325

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 7900 5800 2100

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 8000 7875 125

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 4975 2925

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 8500 8300 200

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων 7900 5075 2825

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 12000 10750 1250

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 11500 10050 1450

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 13500 11575 1925

Μαθηματικών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 14600 14275 325

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 14000 13450 550

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 9400 10025 -625

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 9200 5675 3525

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 9200 7200 2000

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 10400 10675 -275

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 9200 3125 6075

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 10400 6250 4150

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 10300 8975 1325

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 13850 12425 1425

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 12300 11050 1250

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 10650 9275 1375

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 15350 15000 350

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 8550 7150 1400

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 14400 13000 1400

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 10000 9900 100

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 9800 9300 500

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 12150 12425 -275

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 14000 13575 425

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

ΕΜΠ 13900 13775 125

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 7900 4925 2975

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 9200 1350 7850

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 9200 2650 6550

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11000 10075 925

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ 11100 11050 50

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 12000 11350 650

Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 9400 3475 5925

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9200 7400 1800

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

ΔΠΘ 9200 6750 2450

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 9200 3150 6050

Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 13550 13325 225

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 14200 13975 225

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11400 11325 75

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 5450 2450

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 9900 6975 2925

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 9200 8775 425

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9200 4850 4350

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 10200 9750 450

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 9200 7600 1600

Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 17250 16500 750

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 18250 17775 475

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 12900 12500 400

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 16775 16025 750

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 9200 8750 450

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17625 16950 675

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 14850 14500 350

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 10400 10575 -175

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9200 8800 400

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  

Στρατ. Σχολές 17600 17025 575

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 

Στρατ. Σχολές 17100 16400 700

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  

Στρατ. Σχολές 15850 15375 475

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Στρατ. Σχολές 14475 14600 -125

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  

Στρατ. Σχολές 13000 13325 -325

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα 

Στρατ. Σχολές 16100 15825 275

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 17150 15750 1400

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 15000 14790 210

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7900 4200 3700

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 12000 9950 2050

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 11400 11240 160

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 11450 14120 -2670

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 12700 12470 230

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 11800 12200 -400

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 18000 17325 675

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι 

Στρατ. Σχολές 16000 16175 -175

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί 

Στρατ. Σχολές 16700 16700 0

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 16580 15970 610

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου 9900 8000 1900

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 18140 18050 90

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17850 17825 25

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 17210 17250 -40

Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 

Στρατ. Σχολές 18450 18325 125

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 15775 14175 1600

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 12675 11425 1250

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11800 8275 3525

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 9700 8500 1200

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 12700 11475 1225

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 10300 8900 1400

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 10250 8825 1425

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 11500 10050 1450

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 10200 8600 1600

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 17200 13640 3560

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 18000 17275 725

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 18000 17175 825

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 

Στρατ. Σχολές 18600 18075 525

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο 11150 11100 50

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ 16260 15800 460

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 14550 14275 275

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου 9000 5900 3100

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο 12850 12700 150

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 

Στρατ. Σχολές 18700 18350 350

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 13900 13675 225

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 12775 12625 150

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 14725 14425 300

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 13650 13450 200

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 12000 11925 75

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 8000 7875 125

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 10600 10600 0

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 12350 12200 150

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 10800 10150 650

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9100 8950 150

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 9900 9175 725

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 7900 6025 1875

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ 17050 16400 650

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 4875 3025

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 14375 14100 275

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 15200 14900 300

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 7900 7700 200

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 12700 13175 -475

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 15770 16000 -230

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 11200 11800 -600

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 13650 14300 -650

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 14900 15275 -375

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 13275 13725 -450

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 12300 12850 -550

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 10225 10900 -675

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 11500 12075 -575

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 15425 15725 -300

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 10700 11375 -675

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 9800 10200 -400

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 11500 12100 -600

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 9900 10600 -700

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 7800 7925 -125

Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 9300 900 8400

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 9300 5250 4050

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 9300 4300 5000

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 3950 3950

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν. 7900 4350 3550

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 17180 16550 630

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17375 16800 575

Πληροφορικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 11000 9725 1275

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 8000 7825 175

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 10350 10350 0

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 16650 16150 500

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 16050 15575 475

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 10450 10450 0

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 17500 16925 575

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 7900 6950 950

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 11950 11875 75

Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 11900 10650 1250

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 11250 11850 -600

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 9700 10375 -675

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 16320 16475 -155

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 12450 13000 -550

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο 14525 15025 -500

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 15450 15800 -350

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 17150 16400 750

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 10800 9975 825

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 13300 13175 125

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 15180 14850 330

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 12800 12150 650

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 14000 13650 350

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 9200 8575 625

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9200 7600 1600

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 8550 7100 1450

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 9200 9475 -275

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 9200 4750 4450

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης 9200 5000 4200

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων 8550 6925 1625

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 8550 6875 1675

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 8550 6650 1900

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων

ΑΕΑ Ιωαννίνων 8550 6400 2150

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 8550 6175 2375

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης

ΑΕΑ Θεσ/νίκης 8550 6725 1825

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 11650 12275 -625

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 13625 13425 200

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 7900 3925 3975

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 7900 3950 3950

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 12200 12100 100

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 11600 5585 6015

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 9200 4700 4500

Σχολή Ανθυποπυραγών  (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 18150 17975 175

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 15400 15700 -300

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 17400 17425 -25

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 

Α.Ε.Ν. 7900 7550 350

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 

Α.Ε.Ν. 10100 10025 75

Σχολή Πυροσβεστών  (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 16550 16850 -300

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 8400 7000 1400

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 7800 8600 -800

Τουρισμού (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 9000 7160 1840

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 15400 15055 345

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 10700 10425 275

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 17850 17025 825

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17900 16975 925

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 17725 16725 1000

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  

Στρατ. Σχολές 18175 17450 725

Φιλολογίας  (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 9600 8900 700

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 13950 14550 -600

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 13050 13525 -475

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 9600 9825 -225

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 10850 11525 -675

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 8550 8525 25

Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 8550 8650 -100

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 12900 12800 100

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 12425 12975 -550

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 9700 9925 -225

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 8550 8400 150

Φυσικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 16025 15400 625

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 14000 11075 2925

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 14600 14275 325

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 10900 11500 -600

Φυσικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 9200 5800 3400

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 9200 8200 1000

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 12400 12650 -250

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 16525 15025 1500

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Παν. Πάτρας 13900 12500 1400

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 15950 14550 1400

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 14250 12875 1375

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 13050 11850 1200

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 10675 11350 -675

Χημείας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 17500 16400 1100

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 16025 14625 1400

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17000 15625 1375

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 16175 14775 1400

Χημείας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 15350 13800 1550

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 16775 15225 1550

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 17675 17000 675

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17200 16450 750

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 14950 14625 325

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 16450 15700 750

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 11600 7325 4275

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 14625 14325 300

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 7800 7325 475

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 7900 7475 425

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 15400 15025 375

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 7900 6075 1825

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 9150 9400 -250

Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 17900 17875 25

Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 17565 17550 15

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 17750 17725 25

Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 17320 17350 -30

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 17025 17075 -50

Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 16625 16675 -50

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Στρατ. Σχολές 18530 18400 130

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 9300 6400 2900

 


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας