Στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου συμμετέχουν οι υποψήφιοι που απουσίασαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα στην κανονική περίοδο, επειδή ήταν άρρωστοι. Αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετέχουν στις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα και στα Ειδικά μαθήματα.

Μετά τις Επαναληπτικές εξετάσεις και αφού μάθουν τους βαθμούς τους υποβάλλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Για να μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε μία σχολή πρέπει:

1. Να έχουν πιάσει το όριο της ΕΒΕ του τμήματος, των Πανελλαδικών του Ιουνίου.

2. Να έχουν πιάσει το όριο της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος των Πανελλαδικών του Ιουνίου.

3. Να έχουν πιάσει τα μόρια της βάσης του τμήματος των Πανελλαδικών.

Αν έχουν και τις τρεις προϋποθέσεις, τότε μπορούν να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις στα ΑΕΙ. Οι θέσεις είναι 0,5% για το Γενικό Λύκειο και 0,5% για το ΕΠΑΛ.

Αυτό σημαίνει ότι σε τμήματα με μέχρι 240 εισακτέους (που είναι η πλειοψηφία των τμημάτων) διατίθεται μία θέση για τα Γενικά Λύκεια και μία για τα ΕΠΑΛ.

Είναι πολύ δύσκολη η εισαγωγή με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις και καλό θα είναι να τις αποφύγετε αν μπορείτε.

Η Υπουργική Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας