Του Στράτου Στρατηγάκη

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ο βαθμός που επιτρέπει σε ένα υποψήφιο να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του ή του το απαγορεύει. Η ΕΒΕ του τμήματος συγκρίνεται με το μέσο όρο του υποψηφίου, που υπολογίζεται χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος του υποψηφίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει σ’ αυτή τη σχολή. Απλά μπορεί να τη δηλώσει. Το αν θα περάσει ή όχι εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνει, που είναι διαφορετικά για κάθε τμήμα, λόγω των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας. Αν ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου δεν ξεπερνά την ΕΒΕ του τμήματος, τότε ο υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του, ούτε θα την δει στη λίστα με τις σχολές στην εφαρμογή του Μηχανογραφικού. Είναι προφανές ότι σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εισαχθεί.

Η εκτίμηση της διαμόρφωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κάθε Τμήματος (ΕΒΕ) περιλαμβάνει 405 Τμήματα. Πρόκειται για όλα τα Τμήματα που δεν απαιτείται η εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σ’ αυτά. Οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, συνεπώς είναι αδύνατο να υπολογιστεί η ΕΒΕ αυτών των Τμημάτων.

Για τον υπολογισμό της ΕΒΕ είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των μέσων όρων όλων των βαθμών, όλων των υποψηφίων, όλης της Ελλάδας σε κάθε μάθημα. Αυτοί οι υπολογισμοί έγιναν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει όλους τους βαθμούς των υποψηφίων και όχι συγκεντρωτικά στοιχεία όπως εμείς. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διαφορά, συνήθως στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, από τις τελικές ΕΒΕ.

Η ΕΒΕ αναμένεται να έχει άνοδο σε σχέση με πέρυσι στο 1ο και το 2ο Πεδίο. Οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες φέτος, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι μέσοι όροι στο 1ο και το 2ο Πεδίο, όπως βλέπουμε στον πίνακα. Στο 3ο Πεδίο έχουμε μείωση των μέσων όρων, συνεπώς και της ΕΒΕ και στο 4ο Πεδίο έχουμε ακριβώς τον ίδιο μέσο όρο με πέρυσι, συνεπώς δεν θα αλλάξει η ΕΒΕ.

Μέσος Όρος 2022

Μέσος Όρος 2023

1ο Πεδίο

11,35

11,73

2ο Πεδίο

11,87

12,3

3ο Πεδίο

12,03

11,63

4ο Πεδίο

10,45

10,45

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Ονομασία Σχολής Ίδρυμα Ε.Π. Συντ ΕΒΕ Εκτίμηση ΕΒΕ 2023 ΒΑΣΗ 2022
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 14140
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,05 12,92 12580
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 8,36 9525
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 8,36 9690
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 9,3 9470
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 1 10,45 12160
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 0,8 8,36 11375
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 8,36 12640
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 10,45 10650
Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 0,85 9,89
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 0,9 11,07 10540
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 0,8 9,3 9425
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 11,63 11240
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 8,36 17760
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 1,2 13,96 16500
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 8,36 18350
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,9 10,56 10070
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 9,38 9260
Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 8,36 14830
Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 12,54 12430
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,8 9,38 9725
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 11,63 14440
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 13,96 14240
Βιολογίας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1 11,63 16768
Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 13,96 17552
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,2 13,96 17402
Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 1 11,63 17042
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 13,96 16530
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 12,54 12825
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 13,96 16250
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 13,96 16430
Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 0,9 9,41 10775
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 8,36 7820
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 0,92 11,32 11300
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,8 9,84 9850
Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0,8 9,84 9670
Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 0,8 9,3 9220
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,3 9525
Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 9,3 9455
Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 0,8 9,3 9000
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 1,1 12,79 14220
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 10,47 10775
Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 9,3 9396
Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 9,3 9020
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,3 9525
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,9 10,47 10920
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,38 9020
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 9,38 9940
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0,8 8,36 9595
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 9,3 9500
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 9,3 8980
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0,8 9,3 11810
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 8,36 9305
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 8,36 8375
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 1,2 12,54 13150
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 9,3 9875
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 10,47 11285
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,85 9,89 12820
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1 10,45 10450
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,54 14780
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,36 8375
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,8 8,36 8430
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 12,54 11560
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 9,41 9145
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1,1 11,5 11425
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0,8 8,36 8190
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 12,54 14400
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 8,36 8990
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,9 9,41 9088
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 8,36 8590
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 11,5 11610
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 8,36 8350
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,54 17925
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 8,36 8430
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,36 8210
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1,1 11,5 10575
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 0,9 9,41 9425
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 8,36 14675
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 1,2 14,08 14075
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,46 9695
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,46 9445
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,46 10005
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 10,46 9925
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,38 9144
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 1,2 13,96 16820
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 10,47 11850
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 11,63 12050
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,3 9550
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 0,82 9,54 9490
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 12,79 13720
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 9,3 9385
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 10,47 12870
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 9,3 10040
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 0,8 9,84 9645
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 13,96 15185
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 9,3 9750
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 9,3 9525
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0,8 9,84 9479
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 1,2 12,54 15617
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 11,63 12655
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 13,96 14470
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 0,8 9,3 10290
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 10,47 11460
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,36 13625
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 9,41 12420
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 12,54 13868
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,36 10325
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 8,36 9850
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 13,96 14770
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 9,3 13094
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 1 12,3 14025
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2 1 12,3 15810
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 12,54 16085
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 12,54 16330
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 15820
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 12,3 11730
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1 12,3 15740
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 1,2 14,76 14140
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 18470
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 9,84 9660
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,76 17910
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 12,3 14325
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 10,46 10081
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1,2 14,76 14077
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 14,76 16395
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 8,36 9172
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,38 10780
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 9,38 9125
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0,89 10,44 10070
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,36 12400
Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,38 9290
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 9,38 9100
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 0,8 9,38 9775
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 0,85 9,97 10570
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 1,2 13,96 18075
Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 13,96 18800
Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 1,2 13,96 18150
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 13,96 18550
Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 13,96 18275
Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 13,96 18200
Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,2 13,96 18505
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 1,2 13,96 17925
Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 1,2 12,54 17510
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,76 17325
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 12,54 18380
Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 1,2 12,54 17755
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,76 16135
Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,76 17630
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 1,2 14,76 17850
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 9,38 8420
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 9,38 9450
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 9,38 10150
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 11,73 12422
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 14,08 13625
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 10,56 10276
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0,8 9,38 8820
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,38 9125
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,38 8620
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 10,45 11372
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 1 10,45 13350
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 0,8 9,38 12460
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 9,38 8650
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,8 9,38 15440
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 11,73 12900
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1,1 12,9 14100
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,38 8930
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 9,38 9055
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 9,97 10370
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 0,8 8,36 12060
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 0,8 8,36 9975
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 11,73 13710
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 0,9 10,56 14320
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0,8 9,38 8940
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,38 10110
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 13,96 17671
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 13,96 17350
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 1,2 13,96 17776
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 11,5 11760
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,54 15695
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 12,54 12057
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 8,36 8150
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 12,54 14025
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 8,36 8295
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 8,36 9135
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,36 7800
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,8 8,36 8944
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 0,8 8,36 8375
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 11,63 12910
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 10,47 12200
Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,05 12,21 13556
Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 1,2 14,76 14140
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,76 14055
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 12,92 12305
Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0,8 9,84 9500
Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 9,84 9895
Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0,8 9,84 11097
Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 0,8 9,84 9445
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 9,84 10580
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 9,84 10860
Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 12,79 13375
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 11,63 12583
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 9,3 10364
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,54 15675
Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1 0,8 9,38 9105
Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0,8 9,84 13175
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,8 9,3 14130
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 10,45 10840
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,85 10,46 10475
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 14,76 14243
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 14,76 13896
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 8,36 8575
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0,8 9,84 9975
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,8 9,84 9280
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 10,45 10780
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 1,1 11,5 11800
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4 1,2 12,54 12190
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 9,84 9015
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,8 9,84 9200
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 8,36 9305
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1,2 12,54 13880
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1,2 12,54 14792
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 10,45 11980
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 8,36 8475
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,9 9,41 8840
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,8 9,84 9920
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 9,84 10410
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,88 10,82 11075
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 9,84 9766
Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 14,76 16830
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 18196
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1,11 13,65 13089
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1,2 14,76 16410
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 9,84 9315
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,76 17175
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 14,76 14260
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 10,46 10450
Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 9,84 8920
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 1 10,45 17605
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 1 12,3 15500
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 1 12,3 14100
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 9,41 13700
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 0,9 11,07 11610
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 9,41 15220
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 1,2 13,96 16850
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 8,36 8375
Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,9 11,07 12470
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 17860
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Στρατ. Σχολές 2 0,9 11,07 14525
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Στρατ. Σχολές 2 0,9 11,07 14407
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 1 10,45 9620
Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,2 14,08 17950
Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 14,08 17150
Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1,2 14,08 16500
Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 1,2 14,08 17940
Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 13,96 15225
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 12,79 13225
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 11,63
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 1 11,63 10325
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 11,63 12880
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 0,8 9,3 11120
Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 9,3 10540
Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 0,95 11,05 11500
Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 10,47 10570
Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 13,96 17975
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1 11,63 18060
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 1,2 13,96 17920
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4 1,1 11,5 12148
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,54 15750
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 1,2 12,54 14480
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 1,2 12,54 12550
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 4 1,2 12,54 17990
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1,2 12,54 13428
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 1 10,45 12186
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 1,2 12,54 12880
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 12,54 13740
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 1 10,45 11850
Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,36 8290
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 1 10,45 10728
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1,2 12,54 12440
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 1,1 11,5 11040
Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 8,36 9305
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 1 10,45 9770
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 8,36 8375
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4 1,2 12,54 16975
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 8,36 8270
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 1,2 12,54 14279
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 1,2 12,54 15840
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 8,36 8475
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 9,38 12175
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1,2 12,54 15750
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,36 12325
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0,8 8,36 14325
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 8,36 15450
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 10,45 13800
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 1 10,45 12675
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 8,36 11125
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 0,8 8,36 12270
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 10,45 14375
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 10,45 11645
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 1 10,45 10450
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0,8 8,36 12050
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 0,9 9,41 11360
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 0,8 8,36 9275
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4 0,8 8,36 9505
Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 8,36 9800
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4 0,8 8,36 8730
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4 0,8 8,36 6880
Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 1,2 12,54 17150
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4 1,2 12,54 17090
Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1,1 11,5 11143
Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,9 9,41 9560
Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 1 10,45 10770
Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 12,54 16605
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 1,2 12,54 16220
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 1 10,45 11875
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4 1,2 12,54 17385
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 0,8 8,36 9039
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 8,36 12950
Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 8,36 11825
Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0,8 9,38 9685
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,38 9075
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,2 14,08 14520
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 1 11,73 11480
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1 1 11,73 12620
Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0,8 9,38 13780
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 17094
Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,93 11,44 10780
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 1 12,3 13790
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0,8 9,84 15205
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,9 11,07 12900
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,8 9,84 9535
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 14,76 13995
Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 9,84 9440
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 0,8 8,36 8650
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 0,8 8,36 9430
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 0,8 9,38 15425
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1 0,8 9,38 10335
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 0,8 9,38 11095
Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 1,2 12,54 13828
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 8,36 8425
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 8,36 7740
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 12,54 12460
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 9,84 9450
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 9,41 15520
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 9,41 17330
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 8,36 8375
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 8,36 8375
Σχολή Πυροσβεστών Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 8,36 16600
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4 0,85 8,88 8875
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 0,8 8,36 9725
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 11,73 11240
Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 1,2 13,96 17910
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 1,2 13,96 17775
Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,2 13,96 17710
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 3 1,2 13,96 17750
Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 9,38 10210
Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,1 12,9 13526
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 14,08 13620
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 10,56 10096
Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0,8 9,38 11230
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,38 9118
Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,85 9,97 9619
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 11,73 13420
Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 11,73 12445
Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0,8 9,38 10220
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 9,38 9135
Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 1,2 14,76 15217
Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 1,05 12,92 12160
Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,76 14163
Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 12,92 11857
Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 9,84 9280
Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 9,84 9525
Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1 12,3 11670
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 13,96 15925
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 13,96 15620
Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 13,96 14160
Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1,15 13,37 14367
Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 1 11,63 13290
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 1 10,45 11745
Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 1,2 13,96 17420
Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1,2 13,96 15874
Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0,8 9,3 16770
Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1 11,63 16020
Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 1,2 13,96 14628
Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 0,8 9,3 16540
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 1,2 14,76 17570
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 14,76 16680
Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 14,76 14195
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 1,2 14,76 15815
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1 12,3 12475
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 12,54 14350
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4 0,8 8,36 8675
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 8,36 9470
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 1,2 12,54 15640
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 0,8 8,36 8808
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 8,36 10510
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 11,73 17420
Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 1 11,73 17170
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1,2 14,08 16985
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 11,73 16625
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 1,2 14,08 15905
Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 11,73 15185
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 1,2 14,08 18395
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 9,3 9460

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας