Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022.

Α. Πρόγραμμα

Οι Εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα διεξαχθούν από 14-9-2022 έως 23-9-2022 σε πρόγραμμα που έχει καθορισθεί με τη με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/95620/Α5/29-7-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ) ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

14-9-2022

ΑΓΓΛΙΚΑ

16:00 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ

15-9-2022

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ

12:00 μ.μ.

16:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16-9-2022

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

16:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

17-9-2022

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

16.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

19-9-2022

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

16:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ

20-9-2022

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

13:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

21-9-2022

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

13:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

22-9-2022

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

16:00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23-9-2022

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

12:00μ.μ.

16:00 μ.μ.

Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα μαθήματα ορίζεται στον ως άνω πίνακα. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της «Αρμονίας» είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2 με 6 λεπτά για κάθε υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30 λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων

Τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 26ο ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α Αθήνας (Μαρασλή 10, Τ.Κ. 10676 Κολωνάκι, τηλ. 210-7247387) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 2ο ΓΕΛ Νεάπολης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (Στρ. Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 56728, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-607521).

Η κατανομήτων υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Αττικής, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός του μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Θεσσαλονίκης, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μαθημάτων της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

iii) Ειδικά για το μάθημα της «Αρμονίας»οι εξετάσεις για όλουςτους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (26ο ΓΕΛ Αθηνών-Μαράσλειο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α Αθήνας).

iv) Επίσης, για το μάθημα του «Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων»οι εξετάσεις για όλουςτους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 Μαρούσι.

ν) Όλοιοι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τα Ειδικά μαθήματα, θα εξεταστούν στο κτηριακό συγκρότημα 1ουΓυμνασίου και 1ου ΓΕΛ Μοσχάτου(Λεωφ. Ποσειδώνος 11 & Κωνσταντινουπόλεως, Τ.Κ. 18344, Μοσχάτο) πληντου μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» που θα εξεταστούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 Μαρούσι.

Σας παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. και των Διευθυντών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να ενημερωθούν οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Παρακαλούνται επίσης οι Διευθυντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο κτηριακό συγκρότημα 1ουΓυμνασίου και 1ου ΓΕΛ Μοσχάτου(Λεωφ. Ποσειδώνος 11 & Κωνσταντινουπόλεως, Τ.Κ. 18344, Μοσχάτο, τηλ. 210-4812123, 210-4825538) αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων.

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι) αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Μουσικού Μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

Γ. Εξεταστικά Κέντρα τωνΜουσικών Μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»

Σχετικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: α) Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται στην Αττική, το Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου(Πετρακογιώργη 1, Τ.Κ. 13122, Ίλιον, τηλ. 210­2384855) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ Αθήνας, στο οποίο θα εξεταστούν όλοιοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. β) Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», οι εξετάσεις για όλουςτους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 Μαρούσι.

Σας παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. και των Διευθυντών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να ενημερωθούν οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων.

Παρακαλούνται επίσης οι Διευθυντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι) αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Μουσικού Μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

Δ. Για τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων

Το Βαθμολογικό Κέντρο παραλαμβάνει από την υπηρεσία μας αναλυτικό κατάλογο με τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά εξεταζόμενο Ειδικό Μάθημα, που θα εξεταστούν προφορικά στο Β.Κ. και οι οποίοι αναμένεται να είναι ελάχιστοι σε όλα τα μαθήματα.

Η επιτροπή του Β.Κ. μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘ, κατά τις ώρες των εξετάσεων, στα τηλέφωνα 2103442605, 2103442593 και 2103442612.

Ε. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων των Ειδικών Μαθημάτων

Οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους και να έχουν θέσει εγκαίρως το σύστημα σε λειτουργία. Τις ημέρες των εξετάσεων το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία δύο (2) ώρες πριν από την ώρα έναρξης εξέτασης κάθε Ειδικού Μαθήματοςώστε να γίνονται καθημερινά δοκιμαστικές εκπομπές και να λαμβάνονται κανονικά τα θέματα ακριβώς στην ώρα έναρξης εξέτασης. Τα Εξεταστικά Κέντρα θα επικοινωνούν απευθείας με το κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘ στα τηλέφωνα 2103442605, 2103442593 και 2103442612 κατά τις ώρες των εξετάσεων.

Τα αυτοκόλλητα αριθμητήριαέχουν ήδη αποσταλεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ προς τα Εξεταστικά Κέντρα και είναι τρία (3) για κάθε μάθημα υποψηφίου. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη για επιπλέον αυτοκόλλητα αριθμητήρια, τότε αυτά συμπληρώνονται από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. Το πρώτο αυτοκόλλητοπου είναι ονομαστικό και αναγράφει το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης και τον κωδικό αριθμό υποψηφίου, θα επικολληθεί στην εσωτερική πλευρά του αποκόμματος του τετραδίου και στη θέση Ατομικά στοιχεία υποψηφίου. Τα στοιχεία αυτά αντιγράφει ο υποψήφιος στην εσωτερική άνω δεξιά πλευρά του εξωφύλλου - στέλεχος του τετραδίου του. Τα δύο άλλα αυτοκόλληταπου είναι ίδια μεταξύ τους και αναγράφουν τον κωδικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κωδικό ΓΕΛ-ΕΠΑΛ κατάθεσης Αίτησης, το λεκτικό του σχολείου, το λεκτικό του μαθήματος και τον αύξοντα αριθμό τετραδίου, θα επικολληθούν στην εξωτερική πλευρά του εξωφύλλου και στις δύο θέσεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ.

Σε περίπτωση που σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλητο του υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπως θα υποδειχθούν μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του

ΥΠΑΙΘ. Σε περίπτωση, επίσης, όπου κατά τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων διαπιστωθούν διαφορές στις ονομαστικές καταστάσεις - αυτοκόλλητα και στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τότε διορθώνονται με κόκκινο οι ονομαστικές καταστάσεις - αυτοκόλλητα, ώστε να συμφωνούν με την ταυτότητα του υποψηφίου, συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ. Στις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων των Εξεταστικών Κέντρων οι απόντεςδεν διαγράφονται, αλλά σημειώνεται δίπλα από τους επιτηρητές η λέξη ΑΠΩΝκαι δημιουργείται απουσιολόγιο (απόκομμα τετραδίου) στο οποίο θα έχουν επικολληθεί 2 αυτοκόλλητα (1 στα ατομικά στοιχεία και 1 στη θέση ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ).

Επίσης έχουν ήδη αποσταλεί προς τα Εξεταστικά Κέντρα και το Βαθμολογικό Κέντρο καταστάσεις με τους αναμενόμενους υποψηφίους ανά μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσεςθα γίνει για κάθε μάθημα με αλφαβητική σειρά. Ο έλεγχος της ταυτότητας των υποψηφίων θα γίνεται υποχρεωτικά από το Δελτίο Εξεταζομένουκαι κατά προτίμηση και από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο.

Το πακετάρισμα των γραπτώνθα γίνει σε ένα (1) δέμα για όλα τα γραπτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ανεξαρτήτως Λυκείου προέλευσης.

Η διακίνησητων γραπτών δοκιμίων από το Εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης προς το Βαθμολογικό Κέντρο θα γίνει με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ, ενώ από το Εξεταστικό Κέντρο της Αττικής προς το Βαθμολογικό Κέντρο θα γίνει με συνοδεία αστυνομικού.

Για την οργάνωση των εξετάσεων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και

«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας