ΚΕΦ. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 μουσικά μαθήματα για εισαγωγή στα μουσικά τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις - του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α 13) και των άρθρων 47 και 59 έως 63 του ν. 4653/2020 (Α 12),

της Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β /2019) Υ.Α.

της Φ.253/69990/Α5 (ΦΕΚ 1736 Β /2019) Υ.Α.

της Φ.253/86661/Α5 (ΦΕΚ 2190 Β /2019) Υ.Α.

της Φ.253.1/91555/Α5 (ΦΕΚ 2288 Β /2019) Κ.Υ.Α.

της Φ.253/28796/Α5 (ΦΕΚ 1563 Β /2020) Υ.Α.

της Φ.251/64572/Α5 (ΦΕΚ 2363 Β /2021) Κ.Υ.Α.

της Φ.251/22806/Α5 (ΦΕΚ 897 Β /2021) ΥΑ

της Φ.251/64858/Α5 (ΦΕΚ 2429 Β /2021 ) ΥΑ

της Φ.251/41927/Α5 (ΦΕΚ 1785 Β /2022 ) ΥΑ

της Φ.251/75691/Α5 (ΦΕΚ 2759 Β /2021) Κ.Υ.Α.

της Φ.251/55062/Α5 (ΦΕΚ 2368 Β /2022) Κ.Υ.Α.Β. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι το δήλωσαν με τη σχετική Αίτηση-Δήλωση.
Γ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίστηκε με σχετική ΥΑ, ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-6-2022 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 12.30 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-2022 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 08.30 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασης. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30 λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών, άρα συνολική εξέταση δυόμιση ώρες. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2 με 6 λεπτά για κάθε υποψήφιο.
Με την παρούσα επαναλαμβάνουμε σημεία της διαδικασίας και τονίζουμε με έντονα και υπογραμμισμένα στοιχεία τις άμεσες ενέργειες των εμπλεκομένων.

ΚΕΦ. 2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά έγινε με Υ.Α, ως εξής:
Α. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας (οδός Εμμανουήλ Παππά 6 και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 14234 - Νέα Ιωνία), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Κ.

Στο Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - αίθουσα «Jacqueline de Romilly» (Α.Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ψ.
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 55535 - Πυλαία Θεσσαλονίκης), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΡ.

Στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμαριάς (Κωνσταντίνου Καραμανλή & Μακεδονίας, Τ.Κ. 55134 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΣ έως και ΠΑΠ.

Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Στρ. Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 56701 - Νεάπολη Θεσσαλονίκης), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΡ έως και Ψ.γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ και συγκεκριμένα στο Ε.Κ. του 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας (Δρόση και Παιωνίου, Τ.Κ. 41335 - Λάρισα).
δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε.
Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου, θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ και συγκεκριμένα στο Ε.Κ. του Γενικού Λυκείου Δεμενίκων (Αριστοτέλους και Πλάτωνος 29, Τ.Κ. 26500 - Πάτρα).
ε) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ και συγκεκριμένα στο Ε.Κ. του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου (Μαρκέλου και Σάθα, Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο).
στ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε Κέρκυρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και συγκεκριμένα στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων (Κωνσταντινουπόλεως 1, Τ.Κ. 45445 - Ιωάννινα).
Β. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Α Αθήνας και Δ Αθήνας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Αλίμου (οδός Κυθηρίων 69 & Δήμητρος 17, Τ.Κ. 17456 - Αθήνα - Άλιμος).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Β Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Φθιώτιδας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Παλλήνης (17ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος, θέση Μαρίζα Παλλήνης, Τ.Κ. 15351 - Αθήνα).
γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Γ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Εύβοιας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Ιλίου (οδός Σύμης 5, Τ.Κ. 13100 - Αθήνα - Ίλιον).
δ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Πειραιά, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Πειραιά (οδός Κ. Μαυρομιχάλη 27, Τ.Κ. 18545 - Πειραιάς).
ε) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 555 35 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη).
στ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών και Πέλλας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Σερρών (1ο χλμ. Σερρών - Νεοχωρίου, Τ.Κ. 62124 - Σέρρες).
ζ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Πιερίας και Ημαθίας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης (οδός Εθνικού Σταδίου 1, Τ.Κ. 60132 - Κατερίνη), με εξαίρεση τους υποψηφίους που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαρίμπα οι οποίοι και θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 555
35 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη).
η) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Κομοτηνής (οδός Παναγιώτη Ελλή 6, Τ.Κ. 69132 - Κομοτηνή).
θ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας (πλατεία Παύλου Μελά, Τ.Κ. 50300 - Σιάτιστα) με εξαίρεση τους υποψηφίους που επιθυμούν να εξεταστούν σε ξυλόφωνο οι οποίοι και θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
(Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 555 35 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη).
ι) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Λάρισας (οδός Τάσου Λειβαδίτη 20, Τ.Κ. 41335 - Νέα Πολιτεία - Λάρισα).
ια) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Λευκάδας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων (οδός Κωνσταντινουπόλεως 1, Τ.Κ. 45445 - περιοχή Αγίου Νικολάου Κοπάνων - Ιωάννινα).
ιβ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Αχαίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Πατρών (Πάροδος ΕΒ 30 Εγλυκάδα, Τ.Κ. 26335 - Πάτρα).
ιγ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας και Λακωνίας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης (Νίκου Γκάτσου, Τ.Κ. 22132 - Τρίπολη).
ιδ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου (οδός Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74100 - Ρέθυμνο).

ΚΕΦ. 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της αριθμ.Φ251/22806/Α5/2021 (Β 897) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν ήδη υποβάλει στο Λύκειο της Αίτησης-Δήλωσης τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά στο χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιουΔιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Κέντρα όπου λειτουργούν Επιτροπές
Εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων.

i) Στην ΑΘΗΝΑ θα εξεταστούν οι Υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.Εξεταστικό Κέντρο Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» στην Αθήνα:
5ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας (Εμμανουήλ Παππά 6 και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 14234 - Νέα Ιωνία).
ii) Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θα εξεταστούν οι Υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εξεταστικό Κέντρο Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» στη Θεσσαλονίκη:
2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 56701 - Νεάπολη Θεσσαλονίκης).
Β) ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ
1. Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», με απόφαση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου, συγκροτείται Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, την οποία αποτελούν:
α) Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιπρόεδρος της επιτροπής ΒΚ., ως Πρόεδρος. β)Τρεις (3) ΣΕΕ ΠΕ 79 ή καθηγητές ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 ως μέλη, εκ των οποίων οι δύο ως εξεταστές- βαθμολογητές και ο τρίτος ως αναβαθμολογητής.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Όταν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) μπορεί να ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζόμενους.
Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ορίζεται επίσης ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε κάθε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στο μάθημα αυτό. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) στο εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών εξεταστών-βαθμολογητών και αναβαθμολογητών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρευρίσκεται ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε. για την
αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζόμενων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και τη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ αυτήν από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το λύκειο, στο οποίο ο υποψήφιος έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής. Κατά τη προφορική εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ αυτήν. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα, συνεπώς οι υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εξετάζονται στα ίδια εξεταστικά κέντρα με τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτώς στο συγκεκριμένο μάθημα, όπως φαίνεται στο ανωτέρω ΚΕΦ.2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ... Β. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ». Γενικότερα η εξέταση των υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» πραγματοποιείται στα ίδια εξεταστικά κέντρα και με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους λοιπούς υποψηφίους. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ως προς τον τόπο, χρόνο, τρόπο και διαδικασία εξέτασης για κανέναν υποψήφιο.

ΚΕΦ. 4 ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και τον συντονισμό της διενέργειάς τους σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και εξεταστικά παραρτήματα έχουν οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται ως επόπτες εξετάσεων από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να οριστεί Επόπτης σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στα εξεταστικά κέντρα της αρμοδιότητας του. Παρακαλούνται οι κ. κ. ΠΔΕ, στις Περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν ΕΚ για κάποιο/α
από τα 2 μαθήματα, να προβούν άμεσα στις Αποφάσεις ορισμού επόπτη.

ΚΕΦ. 5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων, η οποία ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή ΔΕ και αποτελείται από το Διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος ορίζεται και ως πρόεδρος της Επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματος από τον υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου σχολείου με βαθμό Α και σε περίπτωση κωλύματος από καθηγητή άλλου σχολείου με βαθμό Α και δύο (2) καθηγητές ΔΕ, κατά προτίμηση από άλλο σχολείο. Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ΔΕ ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέα, δύο (2) χειριστές του συστήματος λήψης θεμάτων, ένας (ΐ) καθηγητής ΔΕ ως υπεύθυνος για την διακίνηση των γραπτών προς την οικεία Διεύθυνση ΔΕ ή το οικείο Βαθμολογικό Κέντρο και μέχρι τρία (3) άτομα ως βοηθητικό προσωπικό. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου, των δύο μελών και του γραμματέα της Επιτροπής.
Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και μέχρι εκατό τριάντα (130) ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα και αν είναι περισσότεροι από εκατό τριάντα (130) και μέχρι εκατό ογδόντα (180) ορίζεται τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατό ογδόντα (180), ορίζεται και τέταρτος βοηθός γραμματέα.
Έργο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων είναι η οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, η εποπτεία και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της.
Ειδικότερα:
Α. Για το μάθημα της «Μουσικής Αντίληψης και Γνώσης» έργο της Επιτροπής είναι η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζόμενους, η άμεση ενημέρωση του Επόπτη και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών και η γνωστοποίηση των παρατηρήσεών της στον Επόπτη εξετάσεων, η συγκέντρωση και αποστολή των γραπτών δοκιμίων προς την οικεία Διεύθυνση ΔΕ ή το οικείο Βαθμολογικό Κέντρο.
Για τις αρμοδιότητες των επιτηρητών, τη διαβίβαση των θεμάτων, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.
Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ στην επιτροπή κάθε εξεταστικού κέντρου για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ορίζεται και παρευρίσκεται ως ειδικός Επόπτης των εξετάσεων μέλος ΔΕΠ των πανεπιστημίων ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα ή Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) κλάδου ΠΕ 79 ή καθηγητής ΔΕ του κλάδου ΠΕ 79.01 κατά προτεραιότητα με βαθμό Α , o οποίος είναι υπεύθυνος για τον ακουστικό έλεγχο κατά την λήψη και αναπαραγωγή των ηχητικών θεμάτων της εξέτασης. Παρακαλούνται οι οικείοι ΔΔΕ με τα ΕΚ του μαθήματος να αποστείλουν άμεσα με mail στο dtsolka@minedu.gov.gr τα στοιχεία του ειδικού Επόπτη των εξετάσεων.
Β. Για το μάθημα της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας» έργο της Επιτροπής είναι η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου για εξετάσεις, η κατανομή των υποψηφίων στην αίθουσα αναμονής του σχολείου, η παραλαβή των τετραδίων από τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστών- Βαθμολογητών, η καταχώριση και ο έλεγχος των βαθμολογιών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Οι επιτηρητές μεριμνούν για τη σωστή αναγραφή των στοιχείων στο τετράδιο του υποψηφίου, ελέγχουν με βάση το δελτίο εξεταζόμενου και μεριμνούν για την ασφαλή παραμονή των υποψηφίων στις αίθουσες αναμονής μέχρι να παρουσιαστούν στο χώρο εξέτασης. Για τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.
Επιτροπές Εξεταστών-Βαθμολογητών του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
Αρμόδιες για την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» είναι Επιτροπές που αποτελούνται από τρία μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, διεύθυνσης, ερμηνευτές μουσικών οργάνων και φωνητικής καθώς και ςΕε ΠΕ79 και καθηγητές μουσικής ΠΕ79.01 κατά προτίμηση βαθμού Α , των παραπάνω ειδικοτήτων όλων των μουσικών κατευθύνσεων (Λόγιας Δυτικής Μουσικής, Τζαζ, Σύγχρονης, Παραδοσιακής, Λαϊκής και Βυζαντινής). Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση αορίστου χρόνου μέλη των Κρατικών Ορχηστρών (όπως για παράδειγμα, ΚΟΘ, ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ) ή μέλη Δημοτικών Ορχηστρών.
Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται οι Επιτροπές αυτές ανά εξεταστικό κέντρο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται για κάθε Τριμελή Επιτροπή ο Πρόεδρος ο οποίος είναι κατά προτίμηση μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΣΕΕ ΠΕ79 ή καθηγητής μουσικής ΠΕ79.01 των ειδικοτήτων όλων των μουσικών κατευθύνσεων (Λόγιας Δυτικής Μουσικής, Τζάζ, Σύγχρονης, Παραδοσιακής, Λαϊκής και Βυζαντινής).
Στην περίπτωση που η επιτροπή αποτελείται μόνο από καθηγητές ΠΕ79.01 ως Πρόεδρος ορίζεται ένας εξ αυτών. Ο Πρόεδρος ορίζει στη συνέχεια τη σειρά με την οποία θα βαθμολογήσουν οι εξεταστές-βαθμολογητές.
Κάθε Τριμελής Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1 του αρ.3 της αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (Β 504) ΥΑ. Οι τρείς εξεταστές-βαθμολογητές υποχρεούνται να
βαθμολογήσουν την ερμηνεία των υποψηφίων στον ειδικό χώρο του τετραδίου του υποψηφίου.
Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται για κάθε Τριμελή Επιτροπή εξέτασης-βαθμολόγησης ένας Επιμελητής εξεταστικής διαδικασίας. Έργο του Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας είναι η παραλαβή από την Επιτροπή Εξέτασης της ονομαστικής κατάστασης εξεταζόμενων για την Τριμελή Επιτροπή, ο έλεγχος των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων, η επικόλληση της αδιαφανούς ταινίας κατά τη παράδοση του τετραδίου από τον υποψήφιο και στη συνέχεια η συνοδεία του υποψηφίου προς και από την αίθουσα εξέτασης. Προκειμένου να συγκροτηθούν άμεσα με ΥΑ οι εν λόγω Επιτροπές, παρακαλούνται οι κ. κ. ΔΔΕ με ΕΚ του μαθήματος να αποστείλουν άμεσα με mail στο eandriani@minedu.gov.gr προτάσεις, σύμφωνα με το πλήθος αυτών των Επιτροπών, δηλαδή ένας Επιμελητής για κάθε Τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα (στην γκρι γραμμή κάθε περιοχής αναφέρεται το Σύνολο των Επιτροπών κάθε ΕΚ, άρα τόσοι Επιμελητές). Ως Επιμελητής μπορεί να οριστεί διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ΔΕ που δεν έχει συγγενή υποψήφιο στο συγκεκριμένο ΕΚ και δεν διδάσκει στο ίδιο ΕΚ- Μουσικό Σχολείο.
Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει τον βαθμό στον ειδικό χώρο του τετραδίου (στα 2 πινακάκια του Α βαθμολογητή και στο στέλεχος και στο απόκομμα), υπογράφει στην ειδική θέση, και αφού καλύψει με το μαύρο αυτοκόλλητο τον βαθμό του, παραδίδει το τετράδιο στον επόμενο εξεταστή. Ο δεύτερος βαθμολογητής αναγράφει τον βαθμό στον ειδικό χώρο του τετραδίου (στα 2 πινακάκια του Β βαθμολογητή και στο στέλεχος και στο απόκομμα) υπογράφει στην ειδική θέση, και αφού καλύψει με το μαύρο αυτοκόλλητο το βαθμό του, παραδίδει το τετράδιο στον τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει με στυλό το βαθμό στον ειδικό χώρο (στα 2 πινακάκια του Γ βαθμολογητή και στο στέλεχος και στο απόκομμα) και υπογράφει στην ειδική θέση. Οι τρείς εξεταστές-βαθμολογητές υποχρεούνται να βαθμολογήσουν την ερμηνεία των υποψηφίων και αφού αφαιρεθεί ο μικρότερος βαθμός υπολογίζεται ο μέσος όρος των άλλων δύο. Για την εξέταση-βαθμολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψιν και για την εξαγωγή του βαθμού στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, ανάλογα με το είδος της μουσικής, αξιολογούνται τα παρακάτω 4 κριτήρια (25 μονάδες για το καθένα), και συγκεκριμένα η απόδοση:

στο φραζάρισμα (phrasing)

στην άρθρωση (καθαρότητα)

στις δυναμικές

των ρυθμικών στοιχείων.Για καθένα από τα παραπάνω θα αναγράφεται ξεχωριστός βαθμός στα αντίστοιχα κουτάκια Α1, Β1, Γ1, Δ1, με μέγιστο άριστα τις 25 μονάδες για το κάθε κουτάκι-κριτήριο. Ο βαθμός από το κάθε κουτάκι- κριτήριο μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη Α,Β,Γ,Δ. Στο τέλος εξάγεται το άθροισμα (μέγιστο 100) και αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά στη σειρά «ΣΥΝΟΛΟ/ολογράφως».
Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών ή ως Επιμελητής ή ως Ειδικός Επόπτης, σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο κέντρο αυτό.
Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε., η οποία εκδίδεται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ορίζονται ως επιτηρητές καθηγητές Δ.Ε. οι οποίοι κατανέμονται από τις Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Ειδικών Εξετάσεων στις αίθουσες εξετάσεων. Ο αριθμός των οριζόμενων επιτηρητών είναι ανάλογος με τις διαδικασίες των ΓΕΛ, και συμβατός με την χωροταξική διαρρύθμιση κάθε Εξεταστικού Κέντρου, ώστε να διαφυλάσσεται η εξεταστική διαδικασία. Ως επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης καθηγητές των Ιδιωτικών σχολείων. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής.
Επισημαίνεται ότι, στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για το μάθημα της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας», ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές μπορεί κάποιος να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02(ΠΕ18.10).
Παρακαλούνται οι κ.κ. ΔΔΕ, στις Διευθύνσεις των οποίων θα λειτουργήσουν ΕΚ για κάποιο/α
από τα 2 μαθήματα να προβούν άμεσα στις Αποφάσεις για τις επιτροπές των ΕΚ, για τους
επιτηρητές και τους ειδικούς επόπτες (αφορά μόνο το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και
Γνώση»). Παρακαλούνται οι οικείοι ΔΔΕ με τα ΕΚ του μαθήματος να αποστείλουν άμεσα με
mail στο dtsolka@minedu.qov.qr τα στοιχεία των Προέδρων των Ε. Κ.

Κεφ. 6 Βαθμολογικά Κέντρα μόνο για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

Α. Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» θα λειτουργήσουν δύο (2) ΒΚ, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» λειτουργούν Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση γίνεται η

κατανομή των γραπτών στο Β.Κ.

Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.), την οποία αποτελούν:
α) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ή μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, ή μουσικού συνόλου θεωρίας, διεύθυνσης, ή ΣΕΕ ΠΕ79 ή καθηγητής ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 με βαθμό Α , ως Πρόεδρος.
β) Δύο (2) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, ή μουσικού συνόλου, θεωρίας, διεύθυνσης, ή ΣΕΕ ΠΕ79 ή καθηγητής ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 ως μέλη, εκ των οποίων, ο ένας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.
Β. Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» δεν θα λειτουργήσει ΒΚ, αφού η εξέταση, βαθμολόγηση και καταχώριση των βαθμών θα γίνεται απευθείας στα ΕΚ.

Με απόφαση της Επιτροπής Β.Κ. συγκροτούνται οι ομάδες βαθμολογητών και οι αναβαθμολογητές από μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή μέλη ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, διεύθυνσης, ή ΣΕΕ ΠΕ79 ή καθηγητές ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01. Κάθε ομάδα βαθμολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή της Κ.Ε.Ε.Ε.
Ο αριθμός των ομάδων βαθμολογητών και αναβαθμολογητών καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρέπει να βαθμολογηθούν, ώστε ο καθένας να μην βαθμολογήσει περισσότερα από διακόσια (200) γραπτά δοκίμια, από τα οποία εκατό (100) σε πρώτη διόρθωση και εκατό (100) σε δεύτερη. Ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να αναβαθμολογήσει περισσότερα από εκατό (100) γραπτά δοκίμια.

Με απόφαση του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό για επικουρία του έργου της Ε.Β.Κ., καθώς και δύο (2) άτομα για τον καθαρισμό των χώρων του Β.Κ.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στην οικεία επιτροπή Β.Κ. ή στις ομάδες βαθμολόγησης ή να ορίζεται ως βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο του μαθήματος του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο οικείο Β.Κ. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Για τις αρμοδιότητες των Επιτροπών των Β.Κ., τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση αναβαθμολόγηση και γενικά τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων τον γραπτό βαθμό του μαθήματος, την ηλεκτρονική του καταχώριση και την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα αποκόμματα και τα στελέχη των τετραδίων παραδίδονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. από την οποία ταξινομούνται και φυλάσσονται μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

ΚΕΦ.7 Λειτουργία του ΕΚ για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», καταστάσεις παρόντων - απόντων και αυτοκόλλητα.

Α. Διαρρύθμιση των χώρων εξέτασης.
Στο Ε.Κ. θα ληφθεί μέριμνα για τη διαρρύθμιση μίας ή περισσότερων αιθουσών αναμονής, όπου θα οδηγηθούν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του είδους μουσικής ή του οργάνου/φωνής. Οι αίθουσες εξέτασης θα είναι τουλάχιστον όσες και οι Επιτροπές Εξέτασης και μέσα σε αυτές θα έχει τοποθετηθεί το παραβάν, πίσω από το οποίο θα βρίσκεται η τριμελής Επιτροπή. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να υπάρχουν τα μη φερτά όργανα (πχ. πιάνο και κρουστά). Κάθε αίθουσα θα έχει σήμανση αναλόγως με το είδος της μουσικής που θα εξετάζεται σε καθεμία.
Β. Έλεγχος, ταυτοποίηση και εξέταση των υποψηφίων.
Τα ΕΚ του μαθήματος παρέλαβαν μέσω της ΔΔΕ καταστάσεις παρόντων-απόντων (Αλφαβητική Λίστα Υποψηφίων του μουσικού μαθήματος Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας) και δύο σειρές αυτοκόλλητα (μικρά και μεγάλα).
Οι καταστάσεις παρόντων-απόντων πρέπει να φωτοτυπηθούν ως εξής:
1 αντίγραφο για κάθε επιμελητή 1 αντίγραφο για τους επιτηρητές.
Πχ. σε ΕΚ με 4 επιτροπές εξέτασης, πρέπει να έχετε 5 αντίγραφα. Κάθε επιμελητής για κάθε τριμελή επιτροπή που αντιστοιχεί σε ορισμένο είδος παίρνει 1 αντίγραφο. Αν στο ίδιο είδος υπάρχουν 2 επιτροπές, άρα και 2 επιμελητές, καθένας επιμελητής παίρνει αντίγραφο με τους μισούς υποψηφίους του είδους.
Στις καταστάσεις εκτός από το είδος της μουσικής που φαίνεται στη στήλη ΚΑΤ (κωδικός 1 = Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση, κωδικός 2 = Τζαζ ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση και κωδικός 3 = Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση ή βυζαντινή μουσική), αναφέρεται και το Όργανο / Φωνή που έχει επιλέξει ο υποψήφιος / α και ο Κωδικός σχολείου υποψηφίου / ας.
Οι επιτηρητές ελέγχουν από τις καταστάσεις τους υποψηφίους (Δελτίο Εξεταζομένου και ταυτότητα κλπ.) και τοποθετούν τους υποψηφίους σχετικά αλφαβητικά στην αίθουσα αναμονής.
Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν το τετράδιό τους (χρώματος γαλάζιο, με την ένδειξη ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) και γράφουν έξω στο εξώφυλλο στα 2 πλαίσια ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΕ.
Μέσα στο εξώφυλλο στο δεξιό πλαίσιο Ατομικά στοιχεία υποψηφίου/ας (ΜΟΝΟ στο δεξιό πλαίσιο, δηλαδή στο στέλεχος του τετραδίου, όχι στο απόκομμα), ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα τα στοιχεία του /της.
Οι επιτηρητές με τις καταστάσεις περνούν και ελέγχουν έναν-έναν τους υποψηφίους και αφού ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων κολλάνε στο εξώφυλλο έξω στα 2 πλαίσια «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ» τα 2 μικρά αυτοκόλλητα με τον αύξοντα αριθμό (το τρίτο παραμένει αχρησιμοποίητο). Για τους απόντες δεν δημιουργείται απόκομμα, αλλά οι επιτηρητές σημειώνουν στις καταστάσεις τη λέξη ΑΠΩΝ.
Σε περίπτωση που σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλητο του υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπως θα υποδειχθούν μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση, επίσης, όπου κατά τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων διαπιστωθούν διαφορές στις ονομαστικές καταστάσεις- αυτοκόλλητα και στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τότε διορθώνονται με κόκκινο οι ονομαστικές καταστάσεις-αυτοκόλλητα, ώστε να συμφωνούν με την ταυτότητα του υποψηφίου, συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων των Εξεταστικών Κέντρων οι απόντες δεν διαγράφονται, αλλά σημειώνεται δίπλα από τους επιτηρητές η λέξη ΑΠΩΝ. Για τους απόντες δεν δημιουργείται απόκομμα τετραδίου.
Την ώρα έναρξης των εξετάσεων 08.30 εισέρχονται οι επιμελητές με τις καταστάσεις τους και καλούν αλφαβητικά τον πρώτο υποψήφιο για το συγκεκριμένο είδος μουσικής ο κάθε επιμελητής. Αν είναι απών, ο επιμελητής σημειώνει στην κατάστασή του τη λέξη ΑΠΩΝ. Στη συνέχεια καλεί τον επόμενο του είδους του. Με τον επιτηρητή ελέγχουν πάλι τα ατομικά στοιχεία και ο επιμελητής κολλάει μέσα στο εξώφυλλο στο αριστερό πλαίσιο Ατομικά στοιχεία υποψηφίου/ας το 1 από τα 3 μεγάλα αυτοκόλλητα που είναι ονομαστικό και αναγράφει το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τον κωδικό αριθμό υποψηφίου, το λεκτικό του μαθήματος (ΜΕΕ = Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία), τον κωδικό του είδους της μουσικής (1 για Λόγια Δυτική Μουσική Παράδοση, 2 για Τζαζ ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση, 3 για Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση ή βυζαντινή μουσική) και το μουσικό όργανο ή φωνή που έχει επιλέξει ο υποψήφιος κατά την υποβολή της Αίτησης- Δήλωσης, τα άλλα 2 αυτοκόλλητα μένουν αχρησιμοποίητα. Αμέσως ο επιμελητής επικαλύπτει με μαύρο αυτοκόλλητο όλο το διπλό πλαίσιο. Ο επιμελητής οδηγεί τον υποψήφιο στην αίθουσα που αντιστοιχεί στο είδος του και παραδίδει το τετράδιο στον πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής εξέτασης, για να αρχίσει η εξέταση - βαθμολόγηση.
Στο τέλος της εξέτασης όλων των παρόντων υποψηφίων που αναγράφονται στην ονομαστική κατάσταση της Τριμελούς Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής πρέπει να παραδώσει στον Πρόεδρο του ΕΚ όλα τα τετράδια των παρόντων υποψηφίων.
Γ. Καταχώριση βαθμών.
Η Επιτροπή του ΕΚ, παραλαμβάνει και καταμετρά τα τετράδια των υποψηφίων ελέγχοντας ότι ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των παρόντων. Η Επιτροπή του ΕΚ, με ευθύνη του Προέδρου που θα έχει λάβει ειδικό κωδικό ασφαλείας προβαίνει στην καταχώριση της βαθμολογίας και των 3 βαθμολογητών στην ειδική εφαρμογή Βαθμολόγος, η οποία θα υπολογίζει τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών, ο οποίος θα είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Προκειμένου ο μέσος όρος να αναχθεί στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αυτός ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί 0,2. Η καταχώριση των βαθμών θα γίνεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέταση-βαθμολόγηση των υποψηφίων και θα πρέπει να ολοκληρωθεί λίγο μετά το τέλος της εξέτασης. Γι αυτό το λόγο, οι εξεταστές-βαθμολογητές δεν θα αποχωρούν από το χώρο του ΕΚ, πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η καταχώριση της βαθμολογίας όλων των υποψηφίων.

ΚΕΦ.8 Λειτουργία του ΕΚ για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», καταστάσεις παρόντων - απόντων και αυτοκόλλητα.

Τα ΕΚ του μαθήματος παρέλαβαν μέσω της ΔΔΕ καταστάσεις παρόντων - απόντων (Αλφαβητική Λίστα Υποψηφίων Ειδικών Μαθημάτων) και 1 σειρά αυτοκόλλητα (μεγάλα).
Τα 2 ΒΚ παρέλαβαν μέσω της ΔΔΕ 1 σειρά αυτοκόλλητα (μικρά).
Έλεγχος, ταυτοποίηση και εξέταση των υποψηφίων.
Οι επιτηρητές ελέγχουν από τις καταστάσεις τους υποψηφίους (Δελτίο Εξεταζομένου και ταυτότητα κλπ.) και τοποθετούν τους υποψηφίους αλφαβητικά στις αίθουσες εξέτασης.
Τα τετράδια του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» δεν είναι ίδια με αυτά του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».
Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν το τετράδιό τους (χρώματος φυστικί, με την ένδειξη ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) και γράφουν έξω στο εξώφυλλο στα 2 πλαίσια ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΓ.
Τα αυτοκόλλητα που έχουν εκτυπωθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι τρία (3), είναι ονομαστικά και αναγράφουν το Επώνυμο, το Όνομα, το Πατρώνυμο, το
Μητρώνυμο, τον Κωδικό Αριθμό υποψηφίου, τα Αρχικά του υποψηφίου καθώς και την Ονομασία και τον Κωδικό του μαθήματος.
Το πρώτο από τα τρία μεγάλα αυτοκόλλητα παραμένει στο στέλεχος που φέρει τα αυτοκόλλητα, το δεύτερο επικολλάται στο θρανίο του εξεταζομένου και το τρίτο επικολλάται στο απόκομμα του τετραδίου (δηλαδή στο επάνω αριστερό μέρος της εσωτερικής πλευράς του εξώφυλλου στη θέση «Ατομικά στοιχεία υποψήφιου/ας»). Ο υποψήφιος οφείλει να συμπληρώσει στη δεξιά πλευρά της ίδιας θέσης (στέλεχος) τα πλήρη ατομικά του στοιχεία, τον Κωδικό Αριθμό του και το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης.
Σε περίπτωση που σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα κάποιου υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπως θα υποδειχθούν μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση, επίσης, όπου κατά τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων διαπιστωθούν διαφορές στις ονομαστικές καταστάσεις - αυτοκόλλητα και στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τότε διορθώνονται με κόκκινο οι ονομαστικές καταστάσεις-αυτοκόλλητα, ώστε να συμφωνούν με την ταυτότητα του υποψηφίου, συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων των Εξεταστικών Κέντρων οι απόντες δεν διαγράφονται, αλλά σημειώνεται δίπλα από τους επιτηρητές η λέξη ΑΠΩΝ. Για τους απόντες δεν δημιουργείται απόκομμα τετραδίου.
Οι επιτηρητές με ευθύνη τους κατά την παράδοση του γραπτού καλύπτουν με μαύρο αυτοκόλλητο το πλαίσιο στο πάνω μέρος της εσωτερικής πλευράς του εξωφύλλου στο οποίο έχει επικολληθεί το τρίτο αυτοκόλλητο και ο υποψήφιος έχει αναγράψει ιδιοχείρως τα στοιχεία του.
Στην εξωτερική πλευρά του τετραδίου και στο πλαίσιο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ» επικολλάται στο Βαθμολογικό Κέντρο αυτοκόλλητο με τον αριθμό του τετραδίου.

ΚΕΦ.9 Επιπλέον προδιαγραφές για το 2022 λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, εξαιτίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την Φ.251/55062/Α5/13-5-2022 (Β 2368) ΚΥΑ με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19», η οποία ισχύει για φέτος λόγω της ανάγκης να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID- 19 κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, σας επισημαίνουμε ότι:
Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων και της Επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μεριμνούν για τα κάτωθι, ώστε για όλους τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες (εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και υποψηφίους):
α) να τηρηθεί η απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου,
β) να ισχύσει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, γ) να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός,
δ) να τηρηθεί ο επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών και η εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων και δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευσή τους στις εκπαιδευτικές δομές. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας εβδομαδιαίου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης όσοι προσκομίσουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. του κανονισμού (ΕΕ 2021/953/του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 1ου της από 30-5-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 87), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.
Επιπλέον για τη διεξαγωγή εξέτασης του μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»: α) να επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,
β) να τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του εξεταζόμενου και των εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν,
γ) να καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο.

ΚΕΦ.10 Διακίνηση γραπτών.

Για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων των μουσικών μαθημάτων θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος, όπου θα περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία και ο τρόπος διακίνησης των γραπτών.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους για την άμεση ενημέρωση και την πιστή εφαρμογή της παρούσας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας