Δεκτοί Υποψήφιοι, Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Οδηγίες Προκαταρκτικών Εξετάσεων

Δείτε τους δεκτούς υποψηφίους για τις Προκαταρκτικές Σχολές, τις Οδηγίες και το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και αυτούς που απορρίπτονται σε κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές. Θα δείτε στο σύνδεσμο της Σχολής που δηλώσατε ότι θα εξεταστείτε. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

Σχολή Ευελπίδων
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις Ανακοινώσεις
Πολεμική Αεροπορία
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας