Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ για το έτος 2022. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τη μεταβολή του αριθμού των εισακτέων φέτος σε σχέση με το 2021.

Το ΦΕΚ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2022 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2021 22-21

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 225 225 0

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 170 170 0

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

ΕΜΠ 80 124 -44

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 90 124 -34

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 200 350 -150

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 80 80 0

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 200 230 -30

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 70 76 -6

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 140 140 0

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 140 140 0

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 170 170 0

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 70 100 -30

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ 122 122 0

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου

ΑΣΤΕ 122 122 0

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 90 146 -56

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 100 124 -24

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 80 125 -45

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 98 101 -3

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 122 122 0

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 108 111 -3

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 55 53 2

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 117 117 0

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 111 111 0

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 125 122 3

Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 191 197 -6

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 120 160 -40

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 360 360 0

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 220 220 0

Βιολογίας  (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 140 134 6

Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 105 108 -3

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 115 118 -3

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 157 157 0

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 131 131 0

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 210 165 45

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 134 134 0

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 128 128 0

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 120 138 -18

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 80 117 -37

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 130 148 -18

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 110 138 -28

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο 75 77 -2

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 150 219 -69

Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 90 133 -43

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 100 122 -22

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 80 192 -112

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 100 170 -70

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 150 215 -65

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 120 205 -85

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 220 247 -27

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 200 300 -100

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 130 230 -100

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 200 350 -150

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 120 195 -75

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 150 171 -21

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 120 159 -39

Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 100 100 0

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 120 215 -95

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 180 235 -55

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 120 190 -70

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 150 185 -35

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 60 100 -40

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 230 230 0

Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 150 165 -15

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο 318 328 -10

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 110 120 -10

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 200 209 -9

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 133 133 0

Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 120 120 0

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 160 230 -70

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ 134 138 -4

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 320 350 -30

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 151 156 -5

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 154 159 -5

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο 165 170 -5

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 120 270 -150

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 350 403 -53

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 330 350 -20

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 329 329 0

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου 250 390 -140

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 90 100 -10

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 250 390 -140

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 200 300 -100

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 180 180 0

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 320 320 0

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 332 332 0

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 200 170 30

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 130 230 -100

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 165 170 -5

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 150 335 -185

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 220 400 -180

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 220 290 -70

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 150 150 0

Εικαστικών  Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 110 106 4

Εικαστικών  Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 117 117 0

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 127 127 0

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 127 127 0

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 119 130 -11

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 171 176 -5

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 50 120 -70

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 50 120 -70

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 50 120 -70

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 80 120 -40

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 217 217 0

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 148 148 0

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 180 220 -40

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Πάντειο 159 164 -5

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 68 70 -2

Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 130 150 -20

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 80 134 -54

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 150 130 20

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 120 280 -160

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 100 100 0

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 150 250 -100

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 125 125 0

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 160 160 0

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 60 131 -71

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 124 124 0

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 100 150 -50

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 150 200 -50

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 70 146 -76

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 183 183 0

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 139 149 -10

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 140 150 -10

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 410 400 10

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ 140 140 0

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 187 187 0

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 207 207 0

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 90 250 -160

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 115 115 0

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 150 150 0

Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 80 134 -54

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 150 161 -11

Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 170 177 -7

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 250 250 0

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 238 238 0

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 320 320 0

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 125 125 0

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 100 100 0

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 117 117 0

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 117 103 14

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα

Παν. Μακεδ. 135 135 0

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Παν. Μακεδ. 135 135 0

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΜΠ 155 160 -5

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 100 190 -90

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 180 305 -125

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 197 197 0

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 270 253 17

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

ΕΜΠ 259 259 0

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 260 260 0

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 197 197 0

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 180 152 28

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 240 240 0

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 215 203 12

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 309 309 0

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 186 186 0

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 107 107 0

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 140 167 -27

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 100 123 -23

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 78 78 0

Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 200 239 -39

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 150 212 -62

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ 50 103 -53

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 85 85 0

Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 135 135 0

Ιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 165 165 0

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 110 110 0

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 155 155 0

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 130 130 0

Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 90 90 0

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 160 160 0

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 85 85 0

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 110 191 -81

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 110 159 -49

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 111 111 0

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 120 200 -80

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 212 212 0

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 160 160 0

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 220 307 -87

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 150 186 -36

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 180 212 -32

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 127 127 0

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 60 85 -25

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 70 95 -25

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 90 90 0

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο 107 110 -3

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 160 280 -120

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 123 123 0

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 155 155 0

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 120 120 0

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 200 265 -65

Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 150 191 -41

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 130 153 -23

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο 159 164 -5

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 130 130 0

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 100 100 0

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 159 164 -5

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 250 235 15

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 197 197 0

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 100 100 0

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 90 90 0

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 170 170 0

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 204 210 -6

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 180 221 -41

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 200 240 -40

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 320 310 10

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 250 350 -100

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 190 210 -20

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 300 470 -170

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 200 235 -35

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων 200 265 -65

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 145 145 0

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 110 110 0

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 100 110 -10

Μαθηματικών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 200 200 0

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 125 146 -21

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 250 273 -23

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 100 150 -50

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 60 100 -40

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 247 333 -86

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 150 309 -159

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 50 164 -114

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 50 176 -126

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 118 118 0

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 115 115 0

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 180 160 20

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 184 190 -6

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 150 175 -25

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 117 117 0

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 300 300 0

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 110 141 -31

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 225 225 0

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 214 214 0

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

ΕΜΠ 103 106 -3

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 150 133 17

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 100 200 -100

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 80 127 -47

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 140 220 -80

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ 138 138 0

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 150 180 -30

Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 0 174 -174

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 110 124 -14

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

ΔΠΘ 133 133 0

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 248 248 0

Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 200 200 0

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 263 263 0

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 160 160 0

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 200 200 0

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 133 133 0

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 106 106 0

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 60 128 -68

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 95 109 -14

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 60 101 -41

Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 159 159 0

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 129 133 -4

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 140 169 -29

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 122 122 0

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 120 140 -20

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 107 111 -4

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 220 159 61

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 155 155 0

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 129 129 0

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 137 137 0

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 87 90 -3

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 100 160 -60

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 78 78 0

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 150 150 0

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 68 68 0

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 112 112 0

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 103 106 -3

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 98 101 -3

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 244 252 -8

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου 234 234 0

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 400 400 0

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 370 370 0

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 506 506 0

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 159 159 0

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 221 221 0

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 128 128 0

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 180 166 14

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 127 127 0

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 200 200 0

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 174 164 10

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 209 209 0

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 180 204 -24

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 100 127 -27

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 100 100 0

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 76 76 0

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο 89 92 -3

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ 243 250 -7

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 319 329 -10

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου 110 91 19

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο 236 244 -8

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 366 366 0

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 250 250 0

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 390 390 0

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 299 299 0

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 281 281 0

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 160 115 45

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 329 329 0

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 305 305 0

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 250 318 -68

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 280 280 0

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 200 366 -166

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 120 165 -45

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ 252 260 -8

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 320 452 -132

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 243 250 -7

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 291 300 -9

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 250 280 -30

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 150 150 0

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 180 200 -20

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 240 240 0

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 152 157 -5

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 180 200 -20

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 227 232 -5

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 183 188 -5

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 340 340 0

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 200 200 0

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 127 127 0

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 276 276 0

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 220 220 0

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 150 154 -4

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 188 188 0

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 140 140 0

Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 150 180 -30

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 100 138 -38

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 150 170 -20

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 320 -320

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν. 100 220 -120

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 225 225 0

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 146 146 0

Πληροφορικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 240 240 0

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 250 250 0

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 250 250 0

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 195 195 0

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 110 110 0

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 243 243 0

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 214 214 0

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 265 265 0

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 300 300 0

Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 207 207 0

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 180 180 0

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 252 252 0

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 233 233 0

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 137 137 0

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο 148 153 -5

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 143 143 0

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 129 133 -4

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 160 228 -68

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 111 111 0

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 144 148 -4

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 180 223 -43

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 170 189 -19

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 145 145 0

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 90 114 -24

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 170 153 17

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 100 100 0

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 40 40 0

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 40 60 -20

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 85 85 0

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 120 120 0

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 200 300 -100

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 300 329 -29

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 175 180 -5

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 70 83 -13

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 80 160 -80

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 230 230 0

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 107 107 0

Τουρισμού (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 130 130 0

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 90 91 -1

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 90 124 -34

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 114 114 0

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 90 90 0

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 162 162 0

Φιλολογίας  (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 150 201 -51

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 310 329 -19

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 195 224 -29

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 244 244 0

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 160 191 -31

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 200 191 9

Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 240 250 -10

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 150 174 -24

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 126 150 -24

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 170 180 -10

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 130 208 -78

Φυσικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 185 185 0

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 130 176 -46

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 160 189 -29

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 235 235 0

Φυσικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 100 220 -120

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 100 110 -10

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 212 212 0

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 125 125 0

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Παν. Πάτρας 170 170 0

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 130 130 0

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 130 160 -30

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 141 141 0

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 113 113 0

Χημείας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 105 105 0

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 143 143 0

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 186 186 0

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 221 221 0

Χημείας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 200 200 0

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 189 189 0

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 125 129 -4

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 103 107 -4

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 150 100 50

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 152 152 0

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 133 133 0

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 190 196 -6

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 260 260 0

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 280 280 0

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 194 201 -7

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 200 200 0

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 100 100 0

Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 169 169 0

Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 141 146 -5

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 180 180 0

Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 105 100 5

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 191 191 0

Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 150 150 0

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 130 128 2
68394 77315 -8921

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας