Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ολοκληρώνοντας τον αριθμό των εισακτέων για όλες τις Σχολές.

Στη σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής θα εισαχθούν συνολικά 25 υποψήφιοι. Δείτε τις θέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων.

Στη σχολή Πυροσβεστών θα εισαχθούν συνολικά 170 υποψήφιοι. Δείτε τις θέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας