«Εμείς δεν τραγουδάμε για να χωρίσουμε τον κόσμο, εμείς τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε για να ενώσουμε τον κόσμο…»