Σήμερα Δευτέρα 19/7, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,  θα ανακοινωθούν οι επίσημες Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής και θα ανοίξει το Μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί θα δει κάθε υποψήφιος μόνον ποιες σχολές μπορεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του.

Τις Σχολές στις οποίες δεν καλύπτει την ΕΒΕ δεν θα τις βλέπει. Θα τελειώσει έτσι η αγωνία των υποψηφίων για το τι μπορούν να δηλώσουν.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας