Θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 14:00 και στην υπόλοιπη Ελλάδα στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Δ/νσεις.