Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού οι αιτήσεις υποψηφίων που έγιναν δεκτές, καθώς και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Αναρτήθηκε επίσης ο πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά.

Δείτε τους πίνακες


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας