Οι αλλαγές στο Πανεπιστήμιο Πατρών που αφορούν τους φετινούς υποψηφίους είναι:

1. Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής συγχωνεύεται με άλλα και μετατρέπεται σε τμήμα Γεωπονίας. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν φέτος στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής μπορούν να πάρουν πτυχίο Γεωπονίας μετά από αίτησή τους στο τμήμα.

2. Το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

3. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

Υπάρχουν και άλλες αλλαγές που θα ισχύσουν από το Ακαδημαϊκό έτος 2023 -24. Για να μην έχουμε σύγχυση θα τις αναρτήσουμε μετά το πέρας των φετινών εξετάσεων. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με όλες τις αλλαγές.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας