Ειδικά και μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υποψηφίων ως προς την προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2. «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» του παρόντος, οι δεκαέξι (16) μονάδες των ερωτημάτων 10 και 11 της 4ης ομάδας ερωτημάτων μεταφέρονται στην 3η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2 του παρόντος και κατανέμονται στα ερωτήματα 8 και 9 ως ακολούθως:

iii) 3η ομάδα ερωτημάτων

8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας).

9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία.

Το ΦΕΚ


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας