Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από σήμερα μέχρι τις 2/6 στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του υποψηφίου.

Η προκήρυξη εισαγωγής


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας