Από 18 έως 28 Μαΐου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Αν κάποιος δεν υποβάλει αίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και δεν έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί.

Αν κάποιος εξεταστεί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών μπορεί να πάρει βεβαίωση καταλληλότητας, ώστε να μη χρειαστεί να συμμετάσχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 07 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021.


Η Προκήρυξη Εισαγωγής

Οι Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης (video)

Υποβολή της αίτησης εισαγωγής


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας